Molitveni namen svetega očeta za marec 2020

Novice
Povej naprej!

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

MOLITVENI NAMEN ZA EVANGELIZACIJO: Katoličani na Kitajskem

Molímo, da bi Cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edinosti.


»Čutim veliko tolažbo ob spoznanju, kako iskrena je želja kitajskih katoličanov, da bi živeli svojo vero v polnem občestvu z vesoljno Cerkvijo in Petrovim naslednikom.«

Zadnje čase so krožili številni nasprotujoči si glasovi o sedanjosti, predvsem pa o prihodnosti katoliških skupnosti na Kitajskem. Zavedam se, da tak vrtinec mnenj in razmišljanj lahko ustvari zmešnjavo, ko v številnih srcih prebudi nasprotujoča si občutja. Nekatere so obšli dvomi in zmedenost, drugi imajo občutek, da jih je Sveti sedež zapustil. Istočasno se pojavlja boleče vprašanje o vrednosti trpljenja, s katerim so se kitajski katoličani morali soočiti, če so hoteli živeti v zvestobi Petrovemu nasledniku. Pri številnih drugih pa prevladujejo pozitivna pričakovanja in razmišljanja, ki jih spodbuja upanje v vedno bolj svetlo prihodnost v zvezi z rodovitnim pričevanjem vere na kitajskih tleh.
Želim, da bi vedeli, da od takrat, ko mi je bila zaupana petrinska služba, čutim veliko tolažbo ob spoznanju, kako iskrena je želja kitajskih katoličanov, da bi živeli svojo vero v polnem občestvu z vesoljno Cerkvijo in Petrovim naslednikom, ki je »trajno ter vidno počelo in temelj enosti tako škofov kakor množice vernikov« (LG, 23). Glede te želje so v teh letih prišla do mene številna znamenja in konkretna pričevanja, tudi s strani tistih, med njimi škofov, ki so ranili občestvo v Cerkvi zaradi slabosti in zaradi napak, nemalokrat tudi zaradi močnega in nezakonitega zunanjega pritiska.

 

Poslanica  kitajskim katoličanom
in vesoljni Cerkvi
Frančišek, 26. Septembra 2018


Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade