Zakramenti

Zakramente nove zaveze je postavil Kristus, in jih je sedem: krst, birma, evharistija, pokora, bolniško maziljenje, zakon in mašniško posvečenje. Sedem zakramentov se dotika vseh obdobij in pomembnih trenutkov kristjanovega življenja. Zakramenti so naravnani na posvečevanje ljudi, na graditev Kristusovega telesa in na božje češčenje; kot znamenja pa imajo nalogo tudi poučevanja. Latinsko ime sacramentum pomeni verska znamenja ali verske skrivnosti. Zakramenti s svojimi dejanji in obredi na viden način predstavljajo nevidne skrivnosti.

KATEHUMENAT: Za odrasle, ki nimajo nobenega ali nimajo še vseh zakramentov izvajamo »katehumenat« oziroma priprava na prejem zakramentov. S pripravo odraslih začenjamo v konec meseca septembra. Vabljeni, prijavite se lahko med uradnimi urami ali na spletu.

Sveti krst

Sveti krst je prvi zakrament, ki ga prejmemo kristjani. S tem dejanjem postanemo člani krščanske skupnosti. Najpogosteje se krščuje otroke nekaj mesecev po rojstvu.

Prijave za krst sprejemamo ob uradnih urah. Otroke krščujemo vsako nedeljo ob 12.15 po sv. maši, na krst pa vas pripravita župnik ali kaplan. Priporočamo, da se za krst prijavite vsaj mesec dni vnaprej.

Sveto obhajilo

Sveto obhajilo, znano tudi kot evharistija, je zakrament, v katerem kristjani prejemajo telo in kri Jezusa Kristusa v obliki hostije in vina. Zakrament sv. obhajila otroci prejmejo v sklopu rednega verouka v 3. razredu.

Sveto obhajilo

Sveto obhajilo, znano tudi kot evharistija, je zakrament, v katerem kristjani prejemajo telo in kri Jezusa Kristusa v obliki hostije in vina. Zakrament sv. obhajila otroci prejmejo v sklopu rednega verouka v 3. razredu.

Sveta birma

Zakrament birme, ki sledi krstu in obhajilu, je zadnji izmed zakramentov uvajanja. Birmanec se takrat popolnoma poveže s cerkveno skupnostjo, ter prejme Svetega Duha in njegove darove. Zakrament prejmejo mladi v 8. razredu.

Sveta spoved

Sveta spoved je zakrament, v katerem kristjani izpovedo svoje grehe Bogu in prejmejo odpuščanje in spravo. Skozi spoved prejmejo Božje usmiljenje in možnost začeti znova ter ponovno vzpostaviti svoj odnos z Bogom.

Za spoved se je potrebno dobro pripraviti. Pri spovedi priznamo svoje grehe, se kesamo nad storjenimi grehi (recimo z molitvijo: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo, Amen). Če imamo iskreno željo poboljšati se, nam duhovnik podeli odvezo in naloži pokoro. Na koncu se Bogu zahvalimo za njegovo usmiljenje, odpuščanje in dobroto.

Spovedovanje poteka ob nedeljah med 8:20 in 12:15, ob sredah med 18:50 in 20:00 ter po dogovoru s spovednikom.

Sveta spoved

Sveta spoved je zakrament, v katerem kristjani izpovedo svoje grehe Bogu in prejmejo odpuščanje in spravo. Skozi spoved prejmejo Božje usmiljenje in možnost začeti znova ter ponovno vzpostaviti svoj odnos z Bogom.

Za spoved se je potrebno dobro pripraviti. Pri spovedi priznamo svoje grehe, se kesamo nad storjenimi grehi (recimo z molitvijo: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo, Amen). Če imamo iskreno željo poboljšati se, nam duhovnik podeli odvezo in naloži pokoro. Na koncu se Bogu zahvalimo za njegovo usmiljenje, odpuščanje in dobroto.

Spovedovanje poteka ob nedeljah med 8:20 in 12:15, ob sredah med 18:50 in 20:00 ter po dogovoru s spovednikom.

Sveti zakon

Zakramenta svetega zakona je edini zakrament, ki si ga podelita mladoporočenca med seboj, ne duhovnik. Zakrament svetega zakona daje zakoncema moč in pogum za medsebojno pomoč ter ljubezen v sreči in preizkušnji. Daje jima tudi veselje in pripravljenost za sprejemanje otrok in njihovo vzgojo.

Za zakrament zakona prosimo, da se zglasite v pisarni ob uradnih urah, vsaj 3 mesece pred poroko. Potrebno je urediti vso dokumentacijo in  opraviti pripravo na zakon. Poroke so običajno ob sobotah, vendar tudi po dogovoru.

Bolniško maziljenje

Bolniško maziljenje, imenovano tudi pomoč bolnikom ali maziljenje bolnikov, je zakrament, ki ga prejmejo bolniki. S tem zakramentom se prosi za Božje usmiljenje, zdravje, mir in moč za prenašanje trpljenja. Za podelitev zakramenta se oglasite med uradnimi urami.

Bolniško maziljenje

Bolniško maziljenje, imenovano tudi pomoč bolnikom ali maziljenje bolnikov, je zakrament, ki ga prejmejo bolniki. S tem zakramentom se prosi za Božje usmiljenje, zdravje, mir in moč za prenašanje trpljenja. Za podelitev zakramenta se oglasite med uradnimi urami.

Pogreb

Iskreno sožalje ob izgubi vaših bližnjih. V župnij Dravlje je tudi pokopališče. Glede pogrebov se oglasite med uradnimi urami, za pogreb pa je pomembno, da se zglasite tudi pri župniku župnije, v kateri je pokojni živel oziroma kjer je imel stalno bivališče.