Molitveni namen svetega očeta za april 2020

Novice
Povej naprej!

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

SPLOŠNI MOLITVENI NAMEN: Osvobajanje od zasvojenosti
Molímo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo.

»Uživanje drog zelo škoduje zdravju, življenju posameznikov in družbi. Vsi smo poklicani, da se zoperstavimo proizvodnji, izdelavi in razpečavanju drog po svetu.«
V teh dneh ste se soočili s tematikami in problematikami glede zaskrbljujočega pojava drog ter starih in novih odvisnosti, ki ovirajo celosten človekov razvoj. Vsa skupnost kot celota je soočena s sedanjo družbeno-kulturno dinamiko in patološkimi oblikami, ki prihajajo iz sekulariziranega kulturnega ozračja, zaznamovanega s kapitalizmom trošenja, samozadostnostjo, izgubo vrednot, z eksistencialno praznino in nestalnimi vezmi in odnosi. Droga je rana naše družbe, ki ujame v past mnoge osebe. Te so žrtve, ki so izgubile svojo svobodo v zameno za suženjstvo, odvisnost od kemičnih substanc.
Uživanje drog zelo škoduje zdravju, življenju posameznikov in družbi. Vsi smo poklicani, da se zoperstavimo proizvodnji, izdelavi in razpečavanju drog po svetu. »Dolžnost in naloga vlad je, da se pogumno podajo v boj proti trgovcem smrti,« je izpostavil Frančišek.
Opozoril je na virtualni prostor, ki postaja vedno bolj nevarno okolje: nekatere spletne strani mlade, a ne samo njih, zavajajo in jih
zapeljejo v suženjstvo, iz katerega se je težko rešiti in vodi v izgubo življenjskega smisla, včasih tudi življenja samega.

Pred tem zaskrbljujočim scenarijem Cerkev čuti, kako je nujno potrebno, da se v sodobnem svetu vzpostavi oblika humanizma, ki v središče družbeno-ekonomsko-kulturne razprave ponovno postavi človeško osebo – »humanizem, katerega temelj je evangelij
usmiljenja. Pri njem so Jezusovi učenci našli navdih za uresničitev pastoralnega delovanja, ki je bilo zares učinkovito pri lajšanju, oskrbovanju in ozdravljanju mnogoterega trpljenja, povezanega z različnimi oblikami odvisnosti, ki obstajajo na našem svetu.«

 

Govor udeležencem Mednarodne konference z naslovom
Droga in odvisnosti: ovira za celostni človeški razvoj
Frančišek
1. decembra 2018


Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade