SVETE MAŠE

Maše obhajamo ob sledečih urah:

  • od ponedeljka do sobote ob 7.00 in 19.00
  • nedelja ob 6.30, 8.30, 10.00, 11.30 in 19.00
  • nedelja ob 11.00 v Domu starejših občanov Šiška
  • vsak drugi petek v mesecu ob 10.00 v DUC Roza Kocka
  • ob praznikih po posebnem razporedu objavljenem sproti

Youtube prenos svete maše:

  • običajno ob nedeljah ob 8.30 ali 10.00

Spovedovanje ob sredah od 19.00 do 20.00 in nedeljah v času dopodanski svetih maš (8.30, 10.00 in 11.30)

Naročite mašni namen

Mašne namene je mogoče naročiti v času uradnih ur župnijske pisarne:

sreda: 17.00 – 18.30

četrtek: 10.30 – 12.00
petek: 17.00 – 18.30
nedelja: 8.00-11.30
Mašni namen lahko oddate tudi preko emaila: zupnija.lj-dravlje@rkc.si

Mašni nameni

18. april 2024
Četrtek 3. velikonočnega tedna
7:00
19:00 + Franc PEKOLJ, obletnica
19. april 2024
Petek 3. velikonočnega tedna
7:00 za zdravje otrok
19:00 + Mojca GEDRIH, obletnica
++ starši TROBIŠ in KLEVIŠAR
+ Peter JERNEJČIČ
+ Roman ROZINA, obletnica

20. april 2024
Sobota 3. velikonočnega tedna
7:00 po namenu za otroke
19:00 ++družina BOHTE
++ Marija in Ivan VALJAVEC ter stari starši
+ Srečko BIRSA, obletnica

21. april 2024
4. velikonočna nedelja
6:00 + Alojz SUHOVERŠNIK. obletnica
8:30 za žive in pokojne župljane
++ Radivoj ŠTULAR ter starši Marija in Franc ++ Blaž in Ernest FARIČ
++ Franc HORVAT, obletnica, in starši HORVAT ++ brat Rafael KOROŠEC ter Ivana, Franc in
Tomaž GABROVŠEK, obletnica

10:00 ++ Miha DEMŠAR, obletnica, Jože ŠTRAUS
+ Cvetka CERGOL, obletnica
++ Vladimira VITRIH BRULA in Jani BRULA ob obletnici ter Janez BRULA
+ Ivan GARBAJS

11:00 Maša v DSO Šiška
11:30 + Borut PAVLI
+ Hermina KUK
+ Katarina MARTINČIČ

19:00

Pogosta vprašanja

Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daruje mašo na prošnjo darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno in priporočljivo, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe Cerkve in sveta, pa tudi osebne namene. Mašni nameni so lahko tudi v zahvalo in čast ali pa v obliki prošnje, na primer v čast ali zahvalo Božjim in svetim osebam, Materi Božji, za zdravje, srečen porod, za dobro vreme, dobro letino, nove duhovne poklice, v zahvalo za 25 ali 50 let skupnega življenja, in tako naprej.

Mašni dar je denarni prispevek, ki ga darovalec daruje, ko naroči mašni namen. Z darom darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa skrbi za vzdrževanje duhovnikov in njihovega dela (prim. kan. 946).

V Sloveniji se duhovniki preživljajo od mašnih darov, od darov, ki jih prejmejo ob delitvi zakramentov (poroka, krst, birma) in zakramentalov (cerkveni pogreb) ter od darov dobrotnikov (npr. ob blagoslovu doma, ob rojstnem dnevu, bera, blagoslov jedil na veliko soboto, enkrat letno v cerkvi odvisno od krajevne navade), itd..

Višino mašnega daru določijo krajevni škofje na ozemlju države. V Sloveniji je od julija 2022 določena višina daru 23 evrov. Duhovnik ne sme zahtevati več, kot je določeno, ima pa pravico prostovoljno sprejeti višji ali tudi nižji mašni dar (prim. kan. 952 p. 1).

Duhovnikom se zelo priporoča, da mašujejo po namenu vernikov, zlasti revnih, tudi če za namen niso prejeli nobenega daru (prim. kan. 945 p. 2).

Mašni namen lahko naročite pri vsakem patru iz župnijske ekipe. Duhovnika, ki je sprejel mašni namen, veže dolžnost, da opravi mašo sam ali pa jo opravi drug duhovnik.

Običajno naročamo maše v času uradnih ur v župnijski pisarni, v zakristiji pred mašo in po njej, ob duhovnikovem obisku doma, kot tudi ob obiskih romarskih svetišč. Dobro je, da se dogovorite tudi glede datuma opravila maše, če je to seveda mogoče. Tako boste k udeležbi maše lahko povabili tudi svoje sorodnike, Marsikje poznajo lep običaj, da se naročen mašni namen opravi tudi izven domače župnije. Te mašne namene duhovniki posredujejo škofu ali duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih namenov, napr. duhovnikom, ki opravljajo kakšno škofijsko službo, so upokojeni, v domovih za ostarele, v misijonih ali samostanih. V naši župniji nekatere namene opravijo starejši patri, ki živijo v draveljski jezuitski skupnosti, nekatere namene pa oddamo patrom k Sv. Jožefu. Tak vaš mašni namen ni le izuraz srkbi za domače duhovnike, ampak tudi za vse duhovnike.

Mašni namen lahko naročite tudi preko spleta, prav tako lahko dar za mašo nakažete na bančni račun župnije. Za naročilo pišite na zupnija.lj-dravlje@rkc.si, bančni račun župnije pa je IBAN: SI56 0430 2000 3198 850.

To je maša, ki jo duhovnik opravi ob pogrebnem obredu pokojnika ali pa vsaj v osmih dneh od pogreba. V Sloveniji je navada, da se za pokojnika poleg pogrebne maše darujejo tudi maša v osmini (to je v obdobju osmih dni od smrti ali od pogreba), 30. dan (ali mesec dni po pogrebu) in obletna maša (na prvo ali katero koli drugo obletnico pogreba pokojnega). Lepa in spodbude vredna je odločitev sorodnikov in prijateljev pokojnika, da namesto cvetja ali sveč ob pogrebu naročijo mašo za pokojnika ali darujejo svoj dar v dober namen (za župnijo, misijone, Karitas) ter se tudi sami vključijo v molitev za rajnega.

Sv. Gregor Veliki pripoveduje, da je v samostanu pri sv. Andreju na hribu Celiju v Rimu umrl menih Just, ki je utajil tri zlate kovance. Po njegovi smrti je papež Gregor določil, naj se zanj opravi trideset dni vsak dan po ena maša. Med opravljanjem tridesete maše se je pokojni prikazal svojemu bratu Kopiozu in mu naznanil, da je rešen vic (sv. Gregor Veliki, Dialogi 1. 4, poglavje 55). Ta dogodek je bil povod, da so v Zahodni Cerkvi začeli obhajati tako imenovane “gregorijanske maše” s posebno prošnjo, da bi bila duša pokojnika rečena vic. Gregorijanske maše se darujejo trideset zaporednih dni, vsak dan po ena maša za točno določenega pokojnika. Sama nepretrganost v zaporednem maševanju ne deluje magično. Pomembna je molitev, osebna odpoved, žrtev, post ali dobra dela, zlasti pa namen, da bi rajni po Kristusovi daritvi in našem zavzetem sodelovanju dosegel večno življenje. Zato ni nujno, da vse maše opravi en sam duhovnik. Običajno jih opravijo duhovniki, ki niso vezani na maševanje v župniji in nimajo dovolj mašnih namenov. Za prekinitev zaporedja gregorijanskih maš se ne šteje, če duhovnik nek dan ne more darovati maše zaradi nepredvidenega ali nujnega razloga (npr. prometna nesreča duhovnika, ki mašuje, ali pogrebna maša, ki se je ne da odpovedati). Darovalci namenov za gregorijanske maše naj se potrudijo, da se bodo v 30 dneh lahko večkrat udeležili maše v domači župniji. Dar za gregorijanske maše je 750 evrov, saj vključuje 30-dnevno zaporedno maševanje.