Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila so:

 1. Pogoji uporabe spletne strani
 2. Politika zasebnosti
 3. Politika piškotkov

1.    Pogoji uporabe spletne strani

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.zupnija-dravlje.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ŽUPNIJE LJUBLJANA – DRAVLJE, Vodnikova cesta 279, 1000 Ljubljana, matična številka: 5696852000 (v nadaljevanju ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE) in je informativne narave. Z obiskom spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/ potrjujete, da ste seznanjeni z našimi pogoji in se z njimi strinjate. Uradne, pravno – formalne informacije o ŽUPNIJI LJUBLJANA – DRAVLJE ter o njenem poslovanju se lahko razlikujejo od informacij na spletni strani ŽUPNIJE LJUBLJANA-DRAVLJE.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe, objavljene na spletnem mestu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi, načrti in računalniški programi) so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 s spremembami). Uporabljajo se lahko izključno za izobraževalne in nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorski ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedena ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE, https://www.zupnija-dravlje.si/.

Omejitev odgovornosti

Na spletni strani predstavljamo splošne informacije o ŽUPNIJI LJUBLJANA – DRAVLJE ter o njenem delovanju. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE se bo po najboljših močeh trudila na spletnem mestu https://www.zupnija-dravlje.si/ zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost spletnih strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode. Na spletni strani https://www.zupnija-dravlje.si/ obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v neposredni povezavi z ŽUPNIJO LJUBLJANA – DRAVLJE, zato ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/ zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/.

Spremembe

Nenehni razvoj spleta zahteva posodabljanje spletnih strani in spreminjanje našega pravnega obvestila. ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE si pridržuje pravico, da delno ali v celoti spremeni vsebino spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/ in pravnih obvestil kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

ŽUPNIJA LJUBLJANA DRAVLJE

Vodnikova cesta 279
1000 Ljubljana

Telefon: 01 583 00 32 ali 069 657 299
Email:  zupnija.lj-dravlje@rkc.si

2.    Politika zasebnosti

ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: ZVOP- 2).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je ŽUPNIJE LJUBLJANA – DRAVLJE, Vodnikova cesta 279, 1000 Ljubljana, matična številka: 5696852000. Telefon: 01 583 00 32 ali 069 657 299,Emailhttps://www.zupnija-dravlje.si/.

Nameni za katere se osebni podatki obdelujejo, vrste osebnih podatkov in pravna podlaga za njihovo obdelavo

1.     Obisk spletne strani

 

 1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi sklepanja in izvajanja pogodb

Vaše osebne podatke, ki jih pridobimo od vas, drugih pristojnih oziroma pooblaščenih oseb in državnih organov ali institucij, javno dostopnih podatkov (zemljiška knjiga) in lastnih evidenc ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE in z njo povezanih organizacij, obdelujemo zaradi sklepanja in izvajanja pogodb.

Zaradi tega zbiramo:

 • osebne podatke o uporabnikih (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail, zahteve, privolitve, fotografije),
 • podatke o pogodbenih razmerjih (podatki o strankah, podatki o sklenitvi pogodbe, podatki o vsebini in spremembi pogodbe, ter druga dejanja potrebna za izvajanje pogodbe).

4.     Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona

Vaše osebne podatke, ki jih pridobimo v okviru pogodbenega sodelovanja, drugih pristojnih oziroma pooblaščenih oseb in državnih organov ali institucij, javno dostopnih podatkov oziroma na drugi ustrezni pravni podlagi, obdelujemo zaradi izpolnjevanje naših obveznosti na podlagi veljavnih predpisov (zakonov in podzakonskih aktov), ki nas zavezujejo.

5.     Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

Vaše osebne podatke, ki jih pridobimo v okviru pogodbenega sodelovanja, drugih pristojnih oziroma pooblaščenih oseb in državnih organov ali institucij, javno dostopnih podatkov oziroma na drugi ustrezni pravni podlagi, lahko obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, za katerega si ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE , kot upravljavec ali tretja oseba prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne svoboščine posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo. Skladno s to podlago izvajamo naslednje obdelave oziroma aktivnosti:

 • Neposredno trženje je oblika komunikacije, s katero vam s pomočjo elektronskih komunikacij (e-sporočila, telefonski klic, SMS sporočila) pošiljamo raznovrstne informacije in ponudbe. Skladno s tem namenom obdelujemo zlasti vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka).
 • Analitika in raziskave izvajamo za potrebe raziskovanja trga, načrtovanja in optimizacije poslovanja in podobno. Skladno s tem namenom obdelujemo zlasti vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefonska številka);
 • Optimizacijo spletnih strani in aplikacij v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah. Skladno s tem namenom obdelujemo nekatere podatke o napravi, s katere dostopate (npr. operacijski sistem, različne strojne in programske opreme, jezik uporabe…), o omrežju in povezavi, preko katere dostopate (npr. IP številka, jezik, časovni pas…); dodatni podatki iz naprav (če to posebej omogočite (npr. GPS in sorodna lokacija, fotoaparat, fotografije, kontakti…), dnevniški podatki (npr. datum in čas obiska, internetni protokoli, podatki o napakah…).
 • Zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napakami ali drugimi škodljivimi kodami, preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij, s čimer želimo zagotoviti dostopnost, celovitost in zaupnost vaših osebnih podatkov.
 • Izvajanje videonadzora v sklopu varovanja naših prostorov, ki ga izvajamo zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja. Skladno s tem namenom obdelujemo zlasti identifikacijske podatke obiskovalcev (ime, priimek, namen obiska) in posnetke nadzornih kamer.
 • Obdelavo vaših osebnih podatkov v sodnih, upravnih in drugih postopkih za zaščito naših interesov.

6.     Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

Vaše osebne podatke, ki jih pridobimo od vas in lastnih evidenc ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE in z njim povezanih družb lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki ste nam ga podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša na:

 • kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon), ki nam jih posredujete preko kontaktnega obrazca, ki je na voljo na spletnih straneh v upravljanju družbe ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE. Navedene podatke obdelujemo zaradi možnosti komunikacije z vami,
 • sprejem piškotkov, s pomočjo katerih pridobljene podatke (npr. operacijski sistem, različne strojne in programske opreme, jezik uporabe…), o omrežju in povezavi, preko katere dostopate (npr. IP številka, jezik, časovni pas…); dodatni podatki iz naprav (npr. GPS in sorodna lokacija, fotoaparat, fotografije, kontakti…), dnevniški podatki (npr. datum in čas obiska, internetni protokoli, podatki o napakah…) obdelujemo za namen prijaznega in uporabnega obiska naših spletnih strani in storitev ter jih posredujemo uveljavljenim ponudnikom družbenih omrežij, iskalnikov in analitičnih orodij,
 • druga morebitna soglasja (glede objave fotografij z dogodkov, ki jih organizira oz. se jih udeležuje ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE…).

Soglasje lahko kadar koli prekličete oziroma spremenite, in sicer tako, da to sporočite preko e-maila https://www.zupnija-dravlje.si/ oz. preko spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/ na kateri ste podali soglasje.

Uporabniki in obdelovalci osebnih podatkov, skupni upravljavci

Vaše osebne podatke obdeluje ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE, kot upravljavec in sicer preko svojih zaposlenih oseb oz. oseb, ki zanj opravljajo delo na drugih pravnih podlagah, in ki so pristojne za izvajanje posameznih storitev obdelave.

Vaše osebne podatke obdelujejo tudi zunanji izvajalci ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE , ki ŽUPNIJI LJUBLJANA – DRAVLJE zagotavljajo določene storitve, skladno s pogodbami (storitve za informacijsko podporo, …). V primeru, ko obdelavo osebnih podatkov v imenu ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE izvaja drug obdelovalec, ima ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE  z njim sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Iznos podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaše osebne podatke pretežno obdelujemo na infrastrukturi, ki se nahaja na ozemlju EU oz. EGP. V primeru, da osebne podatke prenesemo v tretje države (npr. za potrebe izvedbe analitike preko aplikacije Google analytics v ZDA) ali mednarodne organizacije, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, kot so:

 • pravno zavezujoči in izvršljivi inštrumenti, ki jih sprejmejo javni organi ali telesa,
 • zavezujočimi poslovnimi pravili, s katerimi se multi-nacionalna podjetja zavežejo k ustrezni ravni varstva osebnih podatkov (t.i. »Binding Corporate Rules«, BCR-ji),
 • uporaba tipskega besedila pogodb, ki jih je pripravili Evropska komisija – standardne pogodbene klavzule (SPK),
 • uporabo tipskega besedila pogodb, ki jih je pripravil Informacijski pooblaščenec in odobrila Evropska komisija – standardne pogodbene klavzule (SPK),
 • uporaba odobrenega kodeksa ravnanja v skladu z GDPR, skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami uvoznika podatkov, da bo uporabljal ustrezne zaščitne ukrepe,
 • uporaba odobrenega mehanizma potrjevanja v skladu z GDPR, skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami uvoznika podatkov, da bo uporabljal ustrezne zaščitne ukrepe.
 • pogodbena določila, ki jih določita izvoznik in uvoznik podatkov oz. določbami, ki se vstavijo v upravne dogovore med javnimi organi ali telesi in v katere so vključene izvršljive in učinkovite pravice za posameznike, pod pogojem, da je k temu dal dovoljenje Informacijski pooblaščenec.

Avtomatiziran sprejem odločitev

V ŽUPNIJI LJUBLJANA – DRAVLJE vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali podobnimi učinki sprejemajo njegovi zaposleni ali pogodbeni partnerji ob ustrezni informacijski podpori.

Hramba osebnih podatkov

ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE osebne podatke obdeluje in hrani le za obdobje, ki je potrebno za dosego namenov, ki so navedeni v tem pravnem obvestilu, razen v primeru, ko bi bilo daljše obdobje hrambe potrebno ali dovoljeno s predpisi. Osebne podatke, ki jih ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE obdeluje na podlagi privolitev in za namene, opredeljene v privolitvah, ŽUPNIJA LJUBLJANA – DRAVLJE hrani do preklica privolitve s strani posameznika.

Pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Skladno z veljavnimi predpisi ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki naslednje pravice:

–       Pravica do dostopa

Posameznikom zagotavljamo brezplačen dostop do osebnih podatkov. Na posameznikovo zahtevo posameznika obvestimo o tem ali obdelujemo njegove osebne podatke ter mu pojasnimo obdelavo podatkov (namen obdelave, katere podatke obdelujemo, kdo so prejemniki podatkov, čas hrambe, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje itd.) ter mu posredujemo kopijo obdelanih osebnih podatkov (v ustrezni obliki).

–       Pravica do popravka

Če posameznik meni, da so njegovi podatki nepravilni, nepopolni ali netočni, ima pravico zahtevati, da jih brez nepotrebnega odlašanja popravimo ali dopolnimo, ter popravke sporočimo tudi vsem morebitnim uporabnikom osebnih podatkov.

–       Pravica do izbrisa

Posameznik nas lahko zaprosi, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo njegove osebne podatke, če so izpolnjeni določeni pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno), pri čemer le teh nismo dolžni izbrisati, če je:

 • obdelava podatkov potrebna zaradi spoštovanja svobode govora in obveščanja,
 • hramba osebnih podatkov nujna za izpolnitev zakonske obveznosti,
 • hramba podatkov nujna zaradi drugih javnih interesov, na primer javnega zdravja, znanstvenih in zgodovinskih raziskav,
 • hramba osebnih podatkov nujna za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnega zahtevka.

O morebitnih izbrisih osebnih podatkov obvestimo tudi vse morebitne uporabnike teh podatkov.

–       Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas zahtevati omejitev obdelave podatkov, če oporeka točnosti podatkov, če je vložil ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če za nas ni več potrebna, temveč je potrebna zgolj za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo posameznikovih pravnih zahtevkov.

–       Pravica do prenosljivosti

Kadar obdelava podatkov temelji na soglasju ali pogodbi, ima posameznik tudi pravico zahtevati, da njegove podatke pošljemo njemu osebno ali prenesemo na drugega upravljavca, pri čemer morajo biti podatki v splošno rabljeni in strojno berljivi obliki.

–       Pravica do ugovora

Posameznik lahko vedno nasprotuje obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar obdelujemo podatke zaradi svojega legitimnega interesa ali naloge v javnem interesu. V tem primeru smo dolžni obdelavo podatkov prekiniti, razen če naš legitimni interes prevlada nad interesom posameznika (v primeru neposrednega trženja, pa vedno, kadar posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, temu ugovarja).

–       Avtomatizirano sprejemanje odločitev in oblikovanje profilov

Posameznik ima pravico zavrniti odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva. Pri tem veljajo določene izjeme, denimo če je posameznik izrecno soglašal z avtomatizirano obdelavo podatkov, če je odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in nami ali dovoljena v pravu EU ali našem nacionalnem pravu, in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika. Če avtomatizirano odločanje ne temelji na pravni podlagi, moramo:

 • obvestiti posameznika o avtomatiziranem sprejemanju odločitev,
 • spoštovati pravico posameznika, da zahteva revizijo avtomatizirane odločitve,
 • dati posamezniku možnost izpodbijanja avtomatizirane odločitve.

Uveljavljanje pravic in kršitve

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic vam bomo z veseljem pomagali in sicer smo vam po predhodnem dogovoru na voljo v župnijski pisarni ŽUPNIJE LJUBLJANA DRAVLJE, Vodnikova cesta 279, 1000 Ljubljana, po telefonu: 01 583 00 32 ali 069 657 299 ali preko emaila:  zupnija.lj-dravlje@rkc.si.

Če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon T: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

3.    Politika piškotkov

Spletna stran https://www.zupnija-dravlje.si/ za izboljšanje delovanja uporablja piškotke.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku spletne strani https://www.zupnija-dravlje.si/ naložijo v uporabnikovi opremi (računalnik, pametni telefon ali druga naprava). Določeni piškotki so nujni za delovanje spletne strani, nekateri drugi pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo spletne strani in prikaz ponudbe v skladu s preferencami in izkušnjami uporabnika.

Vsi piškotki, z izjemo nujnih, ki so potrebni za delovanje spletne strani, se naložijo v vaši opremi le na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer vam je vedno dana možnost, da si glede piškotkov, ki niso potrebni za delovanje spletne strani premislite in spremenite svoje nastavitve na naslednji povezavi: NASTAVITVE PIŠKOTKOV. Obveščamo vas, da naša spletna stran v primeru, da boste preklicali svojo privolitev (oz. je sploh ne boste podali) morda ne bo delovala tako, kot bi želeli.

Vrste piškotkov

Ta spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov:

–       Nujni piškotki

Nujni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Brez teh piškotkov določene storitve, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovale pravilno, zato bodo vedno nameščeni.

–       Analitični piškotki

Analitični piškotki beležijo aktivnosti obiskovalcev na naši spletni strani. Storitev uporabljamo z namenom analiziranja prometa in pridobitev podatkov o tem kako uporabniki uporabljajo naše spletne strani. Z njihovo pomočjo lažje razvijamo spletno stran, prilagojeno vašim potrebam, in izpopolnjujemo uporabniško izkušnjo.

Nameni, čas veljavnosti in upravljavci posameznih (vrst) piškotkov, ki jih uporablja naša spletna stran so podrobneje opisani v spodnji razpredelnici.

Nujni piškotki

Ime piškotka

Namen

Čas veljavnosti piškotka

Upravljalec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitični piškotki

Ime piškotka

Namen

Čas veljavnosti piškotka

Upravljalec

Session cookies

Za sledenje seji uporabnika

 

WordPress

Comment cookies

Za podrobnosti komentatorja

 

WordPress

_ga

Piškotek izračuna podatke o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah ter spremlja uporabo spletnega mesta za analitično poročilo spletnega mesta. Piškotek anonimno shrani informacije in dodeli naključno ustvarjeno številko za prepoznavanje edinstvenih obiskovalcev.

2 leti

Google analytics

_ga_<container-id>

Za ohranjanje stanja seje

2 leti

Google analytics

Nastavitve piškotkov v brskalnikih