Molitveni namen svetega očeta za maj 2020

Novice
Povej naprej!

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

MOLITVENI NAMEN ZA EVANGELIZACIJO: Za diakone
Molímo, da bi bili diakoni z zvestim služenjem Besedi in ubogim poživljajoče znamenje za celotno Cerkev.


»Vi ste dar, ki nam ga podarja Sveti Duh, da bi videli pravo pot: v molitvi služim, v skupnosti služim, s solidarnostjo služim Bogu in bližnjemu.«

Diakonat je posebna poklicanost, družinska poklicanost, ki spominja na služenje. Zelo mi je všeč, kako se v Apostolskih delih prvi helenistični kristjani pridejo pritožiti apostolom, da so njihove vdove in sirote zapostavljene. Tako so sklicali srečanje, bila je »sinoda« med apostoli in učenci in »iznašli« so diakone, da bi služili. To je pomembno tudi za nas, škofe, saj so bili vsi apostoli škofje. Diakoni so imeli torej nalogo služenja, medtem ko je bila naloga škofov molitev in oznanjevanje Besede.

Tukaj vidimo, katera je prva naloga škofa: molitev; druga pa je oznanjevanje Besede. Dobro se vidi razlika med škofi in diakoni. Služenje je ključna beseda za razumevanje vaše karizme. Danes izgleda, kot da nam mora vse ‘služiti’, kakor da bi bilo vse usmerjeno na posameznika: molitev ‘mi služi’, skupnost ‘mi služi’, ljubezen ‘mi služi’. To je resnično dejstvo naše kulture. Vi ste dar, ki nam ga podarja Sveti Duh, da bi videli, da prava pot vodi v nasprotno smer: v molitvi služim, v skupnosti služim, s solidarnostjo služim Bogu in bližnjemu. Naj vam Bog da milost, da bi rasli v tej karizmi, da bi ohranili služenje v Cerkvi.

Pastoralni obisk Milanske nadškofije
Srečanje z duhovniki in posvečenimi osebami v Milanski stolnici
Frančišek
25. marca 2017


Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade