Molitveni namen svetega očeta za februar 2020

Novice
Povej naprej!

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

SPLOŠNI MOLITVENI NAMEN: Prisluhniti krikom migrantov
Molímo, da bi prisluhnili klicem naših bratov migrantov, ki so padli v roke brezvestnih trgovcev z ljudmi, jih slišali in upoštevali.

»Želel bi opozoriti, da pri migracijski problematiki ne gre zgolj za številke, temveč za osebe z lastno zgodovino, kulturo, čustvi in pričakovanji. Te osebe, ki so naši bratje in sestre, potrebujejo našo nenehno zaščito ne glede na svoj begunski status.«

Da bi se soočili in odgovorili na današnji pojav migracij, je potrebna pomoč vse mednarodne skupnosti, saj ima ta pojav mednarodno razsežnost, ki presega možnosti in sredstva posameznih držav. Mednarodno sodelovanje je pomembno na vseh stopnjah migriranja, od države izvora do cilja, kakor tudi pri omogočanju vrnitve in pri prehodu. Migrant je ranljiv pri prehodih čez tuja ozemlja, čuti se samega in izločenega. Tega se moramo zavedati, če hočemo dati temu humanitarnemu izzivu konkreten in primeren odgovor.

Želel bi opozoriti, da pri migracijski problematiki ne gre zgolj za številke, temveč za osebe z lastno zgodovino, kulturo, čustvi in pričakovanji. Te osebe, ki so naši bratje in sestre, potrebujejo našo nenehno zaščito ne glede na svoj begunski status. Njihove temeljne pravice in njihovo dostojanstvo morajo biti zaščitene in jih je treba braniti. Posebno pozornost je potrebno nameniti otrokom, njihovim družinam, njim, ki so žrtve trgovanja z ljudmi in tistim, ki so ostali brez doma zaradi spopadov, naravnih nesreč in preganjanj. Vsi ti upajo, da si bomo upali podreti zid udobne nevpletenosti, ki nič ne reče in ničesar ne naredi, njihovo stanje zavrženosti pa poslabšuje, in bomo do njih pozorni, razumevajoči in se jim bomo posvetili.

Sporočilo Za Drugo Konferenco Svetega Sedeža
– Mehike o Mednarodnih Migracijah
Frančišek
14. junija 2018

Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade