• verouk

»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!

(Mt 21,9)

Verouk

© 2020 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.