Srečanje ob Najsvetejšem z glasbeno skupino Abend

Povej naprej!
19. decembra 2019

V lanskem adventu je Abend iz Litije v novi cerkvi ustvaril lep in doživet glasbeno-svetlobni slavilni večer, ki je nedvomno vsakemu udeležencu pomagal globlje zaživeti čas priprave na praznik Jezusovega rojstva. Zato se veselimo, da bodo z nami tudi letos. Slavilni večer bo v četrtek, 19. decembra in se bo začel takoj po večerni sv. maši.

V času slavljenja bo tudi priložnost za sveto spoved.

Vabljeni k molitvi, razmišljanju in prepevanju … slavljenju … naj nas obsveti brezmejna milost … Blizu je upanje ob prihajajočem božiču …

Abend pa o sebi in svojem delu pravi takole: Abend smo glasbena skupina, ki deluje pod streho župnije Litija in jo trenutno sestavlja dvanajst članov. Ime sestavlja črka A, ki pomeni amen, aleluja, in bend, ki seveda pomeni, da gre za glasbeno skupino. S svojim posebnim glasbenim ustvarjanjem nagovarjamo mlajše generacije. Svoje poslanstvo udejanjamo skozi dovršen glasbeni in vizualni nagovor. Sodelujemo pri bogoslužjih, slavljenjih, adoracijah tako doma, kot širom po Sloveniji.

Kot radi posebej poudarimo, ne želimo nastopati, ampak podpirati, nagovarjati, opogumljati k sodelovanju skupnost in vsakega posebej. Na tak način delamo vsi skupaj kot skupnost. Zato ob glasbi skrbimo, da so besedila vidna, da so vsakomur v pomoč. Obenem uporabljamo vse, kar nas danes, v tem našem stvarstvu obdaja. Če z malo radovednosti pogledate okrog sebe, boste videli, kako je Bog neverjetno ustvarjalen. Ustvarjalnost in stvarstvo. Eno ne gre brez drugega. In ker smo stvarniku podobni, so v nas čudoviti darovi, s katerimi naredimo glasbeno sodelovanje še lepše, prostor prijetnejši, takšen, da te nagovori, da se te dotakne, prebudi željo po radovednosti in odkrivanju. K temu gotovo prispeva tudi svetloba. Saj konec koncev človek nima le ušes.  

Kristjani smo poklicani, da na zakramente naše cerkve gledamo skozi vsakdanjost našega življenja. Skozi vse, kar enostavno smo. Skozi stiske in veselje, skozi delo, ustvarjalnost, skozi odnose, skozi današnjo glasbo … Glasba je čudoviti jezik stvarstva, ki nas kot skupnost dejavno povezuje in nam pomaga v premišljevanju in pogovoru z Bogom. Ob izpostavljenju Najsvetejšega v zakramentalni podobi kruha – telesa in ob skupni moči glasbe, petja lahko doživljamo prisotnost Boga v njegovi obljubi: »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt18,20). Ta prisotnost je za veliko ljudi – zlasti mladih – izjemno opogumljajoča v teh negotovih časih.