Drugi dan božične osmednevnice – O, Gospod

Povej naprej!
18. decembra 2021

Božična osemdnevnica predstavlja neposredno bogoslužno pripravo na Božič. Bogoslužna priprava v obliki osemdnevnice vernikom želi približati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat (prim. Lk 1,47–55). Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki napoveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. V osmih dneh se zvrstijo naslednje antifone, pri čemer se vsaka izmed njih začne z odpevom: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.

V času osemdnevnice letos ne bo posebnih maš ali dodatnih aktivnosti. Delavniške večerne maše bomo začenjali s spevom “Kralja, ki prihaja”, po obhajilu pa bomo zmolili še Magnifikat. 

Splošna razlaga božične osemdnevnice