Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

 

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta 2022 – 2027

p. Primož JAKOP, župnik

p. Marko PAVLIČ, kaplan

p. Albert BAČAR, duhovni pomočnik

Primož STRAJNAR, urejanje okolice cerkve, tajnik ŽPS

s. Sabina VAKSELJ, katehistinja

Katja ČARMAN, katehistinja

Anamarija ŽNIDARŠIČ, katehistinja

Matej PERHOČ, jasličarji

Matej VUKINA, animatorji in mladina

Tomaž CELAREC, predstavnik gospodarskega sveta

David KOLŠEK, skavti

Adrijana ŠMID MARJANOVIĆ, Karitas

Alenka PAVLI, krasilci cerkve

Marija ŠTERBENC, pevci

Blaž DOBRE, bralci

Darja SILAN, predlagana s strani občestva