Življenje v naši župniji od 12. aprila do preklica

Povej naprej!

V ponedeljek se odpirajo cerkve za bogoslužje z verniki

Tako bo, po vladnih napovedih, od ponedeljka, 12. aprila 2021, veljalo da se bodo lahko svete maše izvajale v skladu z določilom 30 m2 na osebo oz. člane istega gospodinjstva. V kolikor je površina verskega objekta manjša od 30 m2 je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina). Škofje so se na seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila, 9. aprila 2021, zavzeli za versko svobodo ter pravico vernikov do bogoslužja. V dveh pismih, ki jih je predsednik SŠK nadškof msgr. Stanislav Zore poslal predsedniku vlade, so se škofje zavzeli za odpravo omejitev na področju obhajanja bogoslužij tako, da bi bile omejitve sorazmerne z omejitvami na drugih področjih javnega življenja. Prav tako so škofje izrazili pričakovanje, da v skrbi za duhovno korist vernikov vlada odpravi nesorazmerne omejitve na področju površine, ki je predpisana za vsakega vernika v cerkvah ter dovoli javna bogoslužja tudi na prostem. Obenem škofje pozivajo duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da upoštevajo vse vladne ukrepe in priporočila NIJZ za zaščito zdravja in omejitev epidemije.

Tajništvo SŠK

Verouk se do nadaljnjega izvaja na daljavo (po spletu)

Vlada je na seji 9. aprila 2021 sprejela nov Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021055.pdf), po katerem je izvajanje verouka (kateheze)možno samo na daljavo oz. preko spleta.

Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. Vlada bo Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji preverila naslednji teden in ga glede na epidemiološke razmere dopolnila. Posamezne škofije so že oz. bodo pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in birm ter jih posredovale duhovnikom.

 Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK

KAKO BO PO NOVEM ŽIVELA NAŠA ŽUPNIJA?

V skladu z zgornjim odlokom se naša župnija vrača v režim delovanja pred velikim četrtkom. To pomeni, da bodo svete maše:

– od ponedeljka do sobote ob 7.00 in 19.00 (prenos)

– ob nedeljah ob 6.30, 8.30 (prenos), 10.00, 11:30, 17.00 in 19.00

Za prisotnost pri sv. maši se je potrebno prijaviti. Število prisotnih je zaradi velikosti naše cerkve omejeno na 20 “enot” (to je lahko ena oseba, lahko je ena družina, lahko pa je tudi več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu). 

Spoved bo možna vsako sredo v času večerne maše, se pravi, med 19.00 in 20.00, ter vsako nedeljo v času maš ob 8.30, 10.00 in 11.30.


Za prisotnost pri sv. maši/obredu se je potrebno prijaviti. Število prisotnih je zaradi velikosti naše cerkve omejeno na 20 “enot” (to je lahko ena oseba, lahko je ena družina, lahko pa je tudi več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu).

Prosimo, pridite najkasneje 5 minut pred mašo! Potem bomo namreč glavni vhod zaklenili, da se izognemo nenadzorovanemu vstopanju in možnosti, da nehote prekoračimo dovoljeno število.

Prijaviti se je mogoče po telefonu 01 583 00 32 ali v živo v župnijski pisarni vsak dan med 9.00 in 10.00, lahko pa tudi po e-pošti na zupnija.lj.dravlje@rkc.si

 

Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

 

Navodila slovenskih škofov za čas od 12. aprila do 18. aprila 2021


Prejšnji prispevek
Cvetna nedelja 2021
Naslednji prispevek
»BOG je videl, da je DOBRO.«