Za nami je Draveljski duhovni večer o islamu

Novice
Povej naprej!

Predavatelja, ki ju je povabil sta se izkazala kot izredno dobra poznavalca islama. Dr. Blaž Jezeršek, trenutno župnik v Pirničah je specialist za zakonsko pravo, za cerkveno-pravni vidik poroke med vernikoma katoliške in islamske verske skupnosti. Njegov pomemben prispevek je bila razlaga o pomenu verske knjige Korana v Islamu, kjer zavzema mnogo višjo mesto kot knjige pri drugih verah, kot na primer Sveto pismo v katoliški Cerkvi kjer ga je mogoče primerjati z vlogo evharistije. Iz tega odnosa je mogoče razumeti ostre reakcije muslimanov na nespoštljiv odnos do njihove svetinje.

Dr. Primož Šterbenc, sociolog religije, docent na na Univerzina Primorskem je zelo natančno in razumljivo predstavil pojav islama v 6. stoletju, vlogo preroka Mohameda, nastanek Korana ter družbeno okolje v katerem je „nova“ vera nastala. Mohamed je namreč pojmoval Islam kot staro, prvotno vero, ki so jo kasnejša poročila oddaljila od bistva, med njimi tudi judovsko sveto pismo stare zaveze. Družbeno je Islam vključeval predvsem trgovska plemena in odgovarjal tudi na aktualne socialne probleme te družbe, tudi na položaj žensk, ki jih je reševal iz dotedanjega brezčutnega odosa moške družbe do njih (odlaganje „odvečnih“ deklic v puščavi, reševanje nepreskrbljenih z mnogoženstvom itd.). Ker je deloval v mestih, kjer so bivale tudi judovske skupnosti, je bil dobro seznanjen z njihovo vero in ker so bile te večkrat v sporu z arabskimi plemeni, je posredoval med njimi kot mediator. Dobro poznavanje Svetega pisma stare zaveze se odraža tudi v Koranu. Podrobno je predstavil med razliko med Šiiti in Suniti, ki odlično vpliva na odnose na bližnjem vzhodu še danes.

Odlično je bila nagovorjena tudi današnja problematika Islama v procesu najnovejših mešanj ver in kultur ob sodobnem prihodu velikega števila islamskih vernikov v Evropo ter težave, ki izhajajo velikokrat iz nepoznavanje druge vere na obeh straneh. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se je v živahni diskusiji izkazalo, da so med draveljskimi obiskovalci bili dobri poznavalci islama in Korana, da so nekateri v islamskih deželah že živeli,  kjer so doživljali drugačnost v praksi, kar pa je pokazalo, da lahko hitro udari na mejo apologije, ko so problemi, pomisleki drugih, drugačnih, okvalificirani kot sad neznanja in nepoznavanja, ob premajhnem upoštevanju dejstva, da kulturne navade ne enih in ne drugih niso zanemarljive. Vendar, v eni uri ni mogoče povedati vsega. Večer je bil odličen, potreben in g. župnik Žvanut je objubil, da se bodo večeri o islamu, s ciljem, da bi bolje spoznali drug drugega in se zavedli stičnih točk, ki jih ni malo, v Draveljski cerkvi nadaljevali.


Besedilo: V. Rajšp

Foto: T. Celarec

Video: J. Strajnar

Prejšnji prispevek
Filmski forum: september – december 2016
Naslednji prispevek
Pričevanje Simona Popovića: Narkoman nikoli