Volitve v župnijski pastoralni svet

Povej naprej!

Da bi to lahko izvedli čim bolje, osvežimo nekaj glavnih poudarkov.

Kaj je župnijski pastoralni svet? Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji.

Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta? Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta? Člane lahko predlaga vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).

Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet? V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi).

Ker več glav več ve in je dobro kakšne stvari pogledati z novega stališča, bo do prihodnje nedelje možnost, da nas opozorite na osebe, ki bi po vašem mnenju kot član ŽPS lahko naredile kaj dobrega za našo župnijo. V ta namen na polici za tisk najdete pripravljene liste, na katere boste lahko zapisali ime ene ali več oseb, ki jih predlagate. Izpolnjen list lahko anonimno oddate v košaro na mizici pred okroglo kapelo kadarkoli do večerne maše prihodnjo nedeljo, 26. 9. Liste iz košare bo volilna komisija potem pregledala, preštela glasove, se pogovorila s kandidati in pridobila njihovo soglasje. Ko bo župnik dodal še predstavnike cerkvenih služb in imenoval dodatne člane po lastni izbiri, bo prosil še škofa ordinarija za potrditev seznama članov ŽPS. 

Prejšnji prispevek
Blagoslov obnovljenega križa
Naslednji prispevek
Stična mladih 2021