Veliki teden 2018

Povej naprej!

Bogoslužno dogajanje velikega tedna z bogato simboliko in izborom svetopisemskih besedil uvaja vernike v veliko noč, ki je največji in najpomembnejši krščanski praznik. Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo na cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velika sobota.

 

25. marec – CVETNA NEDELJA

Cvetna (oljčna) nedelja ali nedelja Gospodovega trpljenja je prvi dan velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem

Blagoslov zelenja bo na cvetno nedeljo pri vseh mašah. Pri sveti maši ob 8.30 bo pasijon pet, ob 10. uri pa bran. Po sv. maši ob 10. uri bodo animatorji za otroke izvedli tekmovanje butaric: za najvišjo, najlepše okrašeno in najbolj izvirno butarico.

 

29. marec – VELIKI ČETRTEK

V   tem   svetem   tednu   zadnje   večerje   nam   je   Gospod   podelil  dar  največje  ljubezni,  podelil  nam  je  samega  sebe  v  razlomljenem  kruhu  Evharistije. 

Maše  in  molitve  bodo  ta  dan po naslednjem redu:

 • Ob 17. uri bo sv. maša za otroke z umivanjem nog.

 • Ob 19. uri bo slovesna sv. maša za odrasle s prejemom sv. obhajila pod obema podobama, poje skupina Tvoj glas.

Po maši sledi prenos Najsvetejšega v ječo (v krstni kapeli), odkrivanje oltarja med molitvijo, nakar sledi tiha molitev do 21. ure.

 • Od 21. ure do polnoči bo molitev skupin pred božjim grobom po naslednjem redu:

21.00 – Karitas, ŽPS in sodelavci v cerkvi,

22.00 – zakonci,

23.00 – mladina.

 

30. marec – VELIKI PETEK

Veliki  petek  je  dan,  ko  premišljujemo  največje  dejanje ljubezni  v  zgodovini –  odrešenjske  smrti  Božjega Sina za vsakega izmed nas.

Obredi in molitve bodo po naslednjem redu:

 • Ob 7. uri začetek Tekaškega križevega potu do Brezij.

 • Ob 15. uri bo križev pot za odrasle.

 • Ob  17.  uri  bo  bogoslužje  velikega  petka, prirejeno za otroke.

 • Ob  19.  uri  bo  bogoslužje  velikega  petka za odrasle s petjem pasijona po Janezu, poje MePZ Dravlje.

 

31. marec – VELIKA SOBOTA

Velika   sobota   je   dan   upanja,   ko   stvarstvo   obmolkne v pričakovanju zarje novega dne, ko se bo uresničila napoved praznega groba.

 • Ob 7. uri bo na Rokovem trgu blagoslov velikonočnega ognja, pri katerem bomo ognju izročili tudi papirnate panoje z zapisi naših postnih odpovedi.

 • Ob  8. uri bomo izpostavili Najsvetejše v božjem grobu (desno od orgel) za celodnevno češčenje. Povabljeni, da se pred blagoslovi jedil ali po njih z otroci ustavite pri grobu za trenutek adoracije.

 • Od 12. do 18. ure bo blagoslov jedil na vsako polno uro. Animatorji bodo po blagoslovih  velikonočnih jedi ob 14. in 15. uri za otroke organizirali iskanje velikonočnih jajčk. Jajčka bodo skrita zunaj v območju stare in nove cerkve.

 • Ob 19. uri se bo začela velikonočna vigilija, poje zbor Stopinje:

◦     Prvi del predstavlja slavje Luči simbola vstalega Kristusa, ob plamenu velikonočne sveče lahko otroci prižgejo svojo svečko.

◦     Sledi bogato besedno bogoslužje.

◦     Pri sv. maši v nadaljevanju bomo obnovili krstne obljube in molili za letošnje katehumene (odrasle kandidate za krst) ob prejemu treh zakramentov uvajanja v krščanstvo.

 

1. april – VELIKA NOČ (nedelja)

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker ta dan praznujemo največji čudež in temelj naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.

Bogoslužje velike noči se bo začelo ob 7.30 z VSTAJENJSKO PROCESIJO. Velikonočna procesija pomeni zmago življenja nad smrtjo. Otroci so povabljeni, da v procesiji nosijo banderca z velikonočnim jagnjetom, dobili jih bodo pri izhodu iz zakristije. Po procesiji bo slovesna sv. maša, poje MePZ Dravlje.

Sv. maše bodo še ob 10.uri (ljudsko petje ob orglah), 11.30 in zvečer ob 19. uri.

Ob 16. uri pa se bo s sv. mašo v slovenskem znakovnem jeziku začelo vseslovensko srečanje gluhih in naglušnih. Maševal bo Edi Strouhal, vikar za PGNS.

 

2. april VELIKONOČNI PONEDELJEK

Na velikonočni ponedeljek želimo kristjani utrditi našo vero v vstalega Jezusa tako, da veselo novico o vstajenju delimo s prijatelji in se skupaj z njimi veselimo. Kakor sta učenca na poti v mesto Emavs razpravljala o Kristusovem vstajenju in ga prepoznala po lomljenju kruha, tako smo kristjani povabljeni, da živimo veliko noč v vsakdanjem življenju s spominjanjem na zmago življenja. Tradicionalno so obiski in voščila na ta dan dobra priložnost za oseben stik in sporočilo upanja.

Sv. maše bodo po prazničnem razporedu: 8.30, 10. uri in 19. uri. Pri večerni sv. maši bo bogoslužje obogatil slovenski ekumenski pevski zbor.

Vabljeni posebno k sv. maši ob 19. uri, ki bo po katoliškem vzhodnem obredu, vodil ga bo g. Mihajlo Hardi, somaševal pa župnik p. Miran Žvanut. Bogoslužje bo obogatil slovenski ekumenski pevski zbor, kjer pojejo tudi draveljski župljani. 

 

Prejšnji prispevek
OB ŠESTI POSTNI DUHOVNI OBNOVI
Naslednji prispevek
VELIKONOČNO VOŠČILO