Veliki teden 2017

Povej naprej!

Bogoslužno dogajanje velikega tedna z bogato simboliko in izborom svetopisemskih besedil uvaja vernike v veliko noč, ki je največji in najpomembnejši krščanski praznik. Vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki ga začenjamo na cvetno ali oljčno nedeljo, višek velikega tedna pa je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velika sobota.

 

9. april – CVETNA NEDELJA

Cvetna (oljčna) nedelja ali nedelja Gospodovega trpljenja je prvi dan velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem

Pri mašah bomo blagoslovili butarice in ostalo zelenje.

Pri župnijski sv. maši ob 8:30 in pri družinski ob 10:00  bo igran pasijon po evangelistu Mateju.

 

13. april – VELIKI ČETRTEK

Veliki četrtek je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. Na ta dan se spominjamo obhajanja Jezusove zadnje večerje z apostoli, ki predstavlja ustanovitev zakramenta evharistije. Spominjamo se tudi zapovedi ljubezni in služenja drug drugemu.

Maše in molitve bodo ta dan po naslednjem redu:

• Ob 17.00 uri bo sv. maša za otroke z umivanjem nog.

• Ob 19.00 uri bo slovesna sv. maša s prejemom obhajila pod obema podobama.

– Po maši sledi prenos Najsvetejšega v ječo, odkrivanje oltarja med molitvijo, nakar sledi tiha molitev do 21.00 ure.

• Od 21.00 do 24.00 ure bo molitev skupin pred božjim grobom po naslednjem redu:

– 21.00 – Karitas, ŽPS in sodelavci v cerkvi
– 22.00 – zakonci
– 23.00 – mladina

 

14. april – VELIKI PETEK

Na veliki petek se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Simbolika velikega petka predstavlja namero in razpoloženje, da se v odpovedi odpremo in postanemo bolj razpoložljivi za Božjo milost in spreobrnjenje srca.

Obredi in molitve bodo po naslednjem redu:

• Ob 7.00 začetek tekaškega križevega potu do Brezij

• Ob 15.00 uri bo križev pot za odrasle.

• Ob 17.00 uri bo bogoslužje velikega petka za otroke.

• Ob 19.00 uri bo bogoslužje velikega petka za vse ostale.

 

15. april – VELIKA SOBOTA

Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Blagoslov velikonočnih jedil ima posebno simboliko.

• Ob 7.00 uri bo na Rokovem trgu blagoslov velikonočnega ognja.

• Ob 8.00 uri bomo izpostavili NAJSVETEJŠE v božjem grobu.

• Od 12.00 do 18.00 ure bo blagoslov jedil na vsako polno uro.

• Ob 19.00 uri se bo začela velikonočna vigilija:

– Prvi del predstavlja slavje Luči, kot simbol vstalega Kristusa.
– Sledi bogato besedno bogoslužje.
– Pri sv. maši v nadaljevanju bomo obnovili krstne obljube in molili za letošnje katehumene ob prejemu zakramentov.

 

16. april – VELIKA NOČ

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker se na ta dan spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.

• Bogoslužje velike noči se bo začelo ob 7.30 uri z VSTAJENJSKO PROCESIJO. Velikonočna procesija pomeni zmago življenja nad smrtjo. Po procesiji bo slovesna sv. maša.

• Sv. maše bodo še ob 10.00, 11.30 in zvečer ob 19.00 uri.

• ob 16:00 sv. maša v slovenskem znakovnem jeziku (ljubljanski pomožni škof msgr. Franc Šustar)

Prejšnji prispevek
OB ŠESTI POSTNI DUHOVNI OBNOVI
Naslednji prispevek
VELIKONOČNO VOŠČILO