Umrl je br. Jože Rovtar

Novice
Povej naprej!

Rojen 22.03.1927 v Topoljah, župnija Selca nad Škofjo Loko. Peti otrok Jakoba Rovtar in Rozalije rojene Megušar. Osnovno šolo je obiskoval v Selcih šest let in eno leto v Slomškovem zavodu v Ljubljani na klasični gimnaziji. Po nemški okupaciji je ostal doma na kmetiji do leta 1945, ko se je februarja pridružil domobrancem in odšel maja v Vetrinj na Koroškem. Od tam je bil vrnjen v Slovenijo in do amnestije preživel težke dneve v Škofji Loki in v Šentvidu. Potem je bil doma do vpoklica v vojsko oktobra 1947 do decembra 1949. Leta 1953 je vstopil v jezuitski noviciat Družbe Jezusove v Zagrebu. Po noviciatu je bil poslan v Št. Lovrenc na Dolenjskem v pomoč p. Preacu, ki je bil tam župnik. Tam je ostal sedem let. Potem je bil nekaj mesecev na Bogenšperku in zatem je bil poslan v Dravlje, kjer je bil župnik p. Štrubelj in kaplan p. Kovač. Tu je ostal dve leti. Tretjo probacijo je opravil v Mariboru, kjer je bil noviciat za slovenske jezuite.

Leta 1966 je odšel v Rim in skupaj s hrvaškim jezuitskim bratom nadaljeval pot v misijone v Zambijo. Na poti v Afriko sta se ustavila za nekaj mesecev na Malti, kjer sta se učila angleščine. V Zambijo sta prispela 3.08.1967.

Po prihodu v Zambijo je bil br. Jože dodeljen v pomoč na tajništvu katoliških šol. Ko pa so leta 1973 vse šole podržavili, se je preselil v malo semenišče Mpima, ki so ga vodili jezuiti. Mpima je v bližini mesta Kabwe, ki je 150 km oddaljeno od Lusake. Tam je ostal 12 let. Leta 1986 je bil poklican v jezuitski noviciat v Lusaki, kjer je nadaljeval s svojim služenjem Cerkvi. Leta 2011 se je zaradi bolezni in starosti vrnil v Slovenijo v jezuitsko skupnost v Dravljah. V zadnjih letih je še delal na vrtu in pomagal v hiši pri opravilih. Marca letos je bil zaradi napredujoče demence sprejet v Duhovniški dom Mane nobiscum na Lepem potu v Ljubljani, kjer je v ponedeljek, 14. oktobra umrl.

Besedilo: p. Franc Kejžar, tajnik slovenske province Družbe Jezusove

Gospod, daj mu večni mir in pokoj

in večna Luč naj mu sveti.

Prejšnji prispevek
Obisk generalnega predstojnika jezuitov
Naslednji prispevek
Ministrantski spoznavno povezovalni vikend