Trideset let nove cerkve – 3. del

Novice
Povej naprej!

Ko je občina jeseni leta 1982 izdala gradbeno dovoljenje in je bil izbran izvajalec del SGP Grosuplje ter nadzorni inženir dipl.ing. Igor Jereb, so marca 1983 zasadili prve lopate. Temeljni kamen je blagoslovil nadškof Šuštar na nedeljo po prazniku sv. Rešnjega Telesa po procesiji. Koliko je bilo nasprotovanja gradnji nove cerkve priča dejstvo, da se tega dogodka ni udeležil noben predstavnik oblasti. Ob tej slovesnosti je ob evangelijskem poročilu nadškof poudaril, kako je človek sam v sebi, v svojih močeh omejen, zato išče pomoči, resnice, ljubezni, dobrote. Če išče z zaupanjem in vero v Boga, njegovo iskanje ni zaman. Bog mu pomaga tudi takrat, ko se človeško gledano zdi nemogoče. Zato naj gradimo z veliko vero in naj postavimo temelj na Boga samega, da se bo uresničila beseda: »Ker Gospod zida hišo, se zidarji ne trudijo zaman«. Tako bo to svetišče spomin nam in našim prihodnjim rodovom na našo vero in naš pogum, na našo požrtvovalnost in podjetnost. V temeljni kamen, ki je edini ostanek plošče iz prvotne stare cerkve, je g. nadškof zazidal lepo izdelano diplomo, na kateri piše med drugim: Svetišče, ki bo zraslo nad tem kamnom, naj bo vsem v znamenje: neverujočim kot kulturni pomnik in priča sožitja, vernim pa klic k poglobljeni veri in neomajnem zaupanju v božjo pomoč. Nova cerkev naj bo pomnik dobrote človeških src in solidarnosti drugih cerkvenih občestev, kakor tudi znamenje in vabilo k edinosti; vabilo k ustvarjanju ene božje družine med vsemi ljudmi in izpovedi vere v enega BOGA po odrešeniku Jezusu Kristusu na romanju do cilja vsega človeštva – k Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

(se nadaljuje 13. novembra)

Besedilo: Marija Koman

Prejšnji prispevek
Sveta maša za gluhe in naglušne
Naslednji prispevek
Župnijska Karitas je romala k sveti Neži