Sprejem novih ministrantov

Novice
Povej naprej!

Pred pričetkom svete maše, ki jo je daroval pater Jože Poljanšek, smo ministrantske obleke pripravili na za njih pripravljene sedeže. Sam sprejem je potekal po homiliji. Pater Jože je poklical vsakega novega kandidata za ministranta in njegovega botra posebej ter nas opisal. Kandidati za ministrante so pristopili k sedežem, kjer smo jih pričakali botri, da smo jih oblekli v že pripravljene ministrantske obleke. Pater Jože pa je medtem še opisoval pomen same ministrantske službe.

Tako smo se lahko ponovno zavedli, da je beseda ministrant latinskega glagola »ministrare«, ki pomeni streči, služiti. Zato ministrantom mnogokrat rečemo tudi strežniki. Ministrant mašniku pomaga zlasti pri:

–       pripravi oltarja,

–       pripravi darov (hostij in vina),

–       pripravi mašne knjige,

–       prenašanju liturgičnih rekvizitov (križ, sveča, kadilnica, ipd.)

–       pomoči duhovniku pri umivanju rok;

–       zvonjenju z ročnimi zvončki pri pomembnejših delih svete maše.

Starejši ministranti ponekod tudi vodijo nekatere molitve in berejo berila.

Lepo bogoslužje zahteva pestrost in urejenost dogajanja, kjer vloga ministrantov ni zanemarljiva.

Ministranti skupaj z drugimi sodelavci pri bogoslužju uresničujejo skupno duhovništvo in dajejo opravilom praznični značaj, povečujejo njihovo izrazno moč in vernikom pomagajo doživljati Božjo bližino.

Se pravi, ministrant je tisti, ki hoče z navdušenjem in prizadevnostjo služiti Jezusu in biti njegov prijatelj. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri maši, pomaga duhovniku pri verskih obredih in se veseli skupaj z drugimi ministranti. Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah.

Nato je pater Jože nadaljeval z darovanjem svete maše.

 

Besedilo: Franjo Marjanović

Prejšnji prispevek
Kateheti smo bili v Prekmurju
Naslednji prispevek
Adventne duhovne vaje v vsakdanjem življenju