»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹«

(Mt 20,4)

Jaslice 2019

Luč sveti v temi

 

Jaslice 2019 prikazujejo Jezusovo zemeljsko življenje. Za vodilo pri njihovem razumevanju smo izbrali začetek Janezovega evangelija: /V Besedi/ je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. [...] Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. [...] V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga (Jn 1,4-5.9.11-13).

Jezusovo življenje je opisano s prispodobo luči. Tema predstavlja svet brez Jezusa, Jezus pa vstopa kot svetloba, v kateri stvari končno postajajo ljudem vidne, kot jih od nekdaj vidi Bog. Nekateri v Jezusovem prihodu prepoznajo luč in ji sledijo, drugi se svetlobi zaprejo. Ta različnost v odnosu do Jezusa se odraža skozi vse prizore, ki skušajo predstaviti njegovo življenje.

 

 

1. Sveta družina

Medtem, ko je bilo Jezusovo rojstvo v lanskih jaslicah zaključni prizor, se pot po letošnjih z njim začne. Že Jezusov prihod na svet pokaže, kako ostro bo Božje vabilo zarezalo v odzive ljudi.

 

2. Jezusa darujejo v templju

Na eni strani imamo namreč pastirje, ki se veselijo rojstva Božjega Sina, ob Jezusovem darovanju v templju pa srečamo še starčka Simeona in prerokinjo Ano, ki Boga slavita in se mu zahvaljujeta, ker jima je bilo dano srečati obljubljenega Odrešenika.

 

3. Beg v Egipt

Na drugi strani je kralj Herod iz strahu pred novorojenim Kraljem pripravljen pobiti vse moške otroke do dveh let, zaradi česar mora sveta Družina pobegniti v Egipt.

 

4. Deček v templju

Iz časa po vrnitvi iz Egipta je v evangelijih le zgodba o 12-letnem Jezusu. Po praznikih, ki jih z družino obhajajo v Jeruzalemu, Jezus ostane v templju med učitelji, medtem ko ga starši tri dni v strahu iščejo. Prizor nam razodeva, da je bilo celo Mariji in Jožefu kdaj težko prepoznati in sprejeti, kdo je Jezus in kakšno je njegovo poslanstvo.

 

5. Tesarjev sin

Za večino ljudi, ki ga poznajo, takrat v prvi vrsti postane “tesarjev sin”, za marsikoga pa to tudi za vedno ostane.

 

6. Jezusov krst

Ko se Jezus pred začetkom javnega delovanja približa Janezu Krstniku, mora le-ta spremeniti svoje mišljenje: “Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni” (Mt 3,14). Tudi hudi duh se mora glede Jezusa, katerega trikrat skuša v puščavi, odločiti: je le človek ali morda res Božji Sin?

 

7. Hudi duh skuša Jezusa

In čeprav si Jezus skrbno izbere dvanajst učencev, ki postanejo njegovi najožji sodelavci ter od blizu doživljajo, kako uči in deluje, tudi ta domačnost kasneje ni dovolj, da ga v trenutku preizkušnje ne bi zapustili, zatajili ali celo izdali.

 

8. Jezus poklice učence

Naslednjih šest prizorov, ki so vzeti iz vseh štirih evangelijev, prikazuje Jezusovo delovanje.

 

9. Svatba v Kani galilejski

Janez opisuje spremenitev vode v vino na svatbi v galilejski Kani, kar predstavlja prvi čudež, s katerim je Jezus razodel svojo Božjo naravo.

 

10. Govor na gori

Iz Matejevega evangelija je vzet tako imenovani govor na gori, ki podaja globlji vpogled v to, kar Jezus prinaša kot novost pri naših odnosih do sebe, bližnjega, narave in Boga.

 

11. Jezus ozdravi slepega

Drugi prizor, v katerem Jezus ozdravi slepega, nas uči, da si moramo pustiti odpreti pogled, preden bomo lahko jasno videli, kdo smo mi in kdo je Jezus.

 

12. Jezus ozdravi deklico in ženo

Evangelist Marko predstavi dva prizora ozdravitve: v prvem Jezus ozdravi ženo in od mrtvih obudi deklico, pri čemer poudari človekovo vero kot temelj, na katerem deluje Bog.

 

13. Zahej spleza na drevo

Sad takšnega odpiranja oči prikazuje srečanje Jezusa z Zahejem v evangeliju po Luku. Zahej ravna kot človek, ki vidi sebe kot grešnika in Jezusa kot tistega, ki ga ljubi z ljubeznijo, ki ozdravlja in osvobaja.

 

14. Lazar oživi

Na koncu se vrnemo k evangelistu Janezu s prizorom Lazarjeve obuditve od mrtvih. Nekaterim niti ta čudež ni dovolj, da bi Jezusa sprejeli in verovali vanj, ampak se v njih rodi nasprotovanje vse do meje, ko sklenejo, “da ga usmrtijo” (Jn 11,53).

 

15. Prihod v Jeruzalem

Sklepni del Jezusovega življenja se začne s slovesnim vstopom v Jeruzalem na cvetno nedeljo. Jezusa množice prepoznavajo kot od prerokov napovedanega Kralja, ki bo prinesel mir in svobodo.

 

16. Zadnja večerja

V zavedanju, da prihaja trenutek popolnega darovanja, Jezus učence zbere pri zadnji večerji, po kateri gredo molit v vrt Getsemani.

 

17. Getsemani

Tam celo oni, ki so Jezusu najbližje, začnejo dvomiti vanj.

 

18. Križanje

Skrivnost Jezusovega poslanstva doseže vrhunec v prizoru njegove smrti. Učenci so se porazgubili, pismouki in poglavarji ljudstva so ga zaničevali, celo levi razbojnik v njem ni videl več kot soobsojenca na smrt. Na drugi strani najdemo apostola Janeza in Jezusovo mater Marijo, ki vztrajata pod križem, desnega razbojnika, ki zmore v križanem Nedolžnem videti Kralja in končno rimskega stotnika, ki v umrlem Jezusu prepozna Božjega Sina.

 

19. Prazen grob

Sledi prazen grob, ki nakazuje, da Jezusova smrt ne pomeni konca. Tudi tukaj se mnenja delijo: bomo sprejeli poročilo vojakov, ki so stražili grob in trdijo, da so Jezusovo truplo odnesli apostoli, ali verjeli ženam, da so ob praznem grobu srečale angela, ki pravi, da Jezus živi?

 

20. Pot v Emavs

Učenca, ki tretji dan po Jezusovi smrti potujeta v Emavs kljub celodnevni skupni hoji Jezusa prepoznata šele ob koncu, kar ju popolnoma spremeni.

 

21. Nejeverni Tomaž

Podobno je za vedno zaznamovano življenje prestrašenih učencev, ko Jezus pri zaprtih vratih dvakrat pride mednje in ob drugem srečanju nejevernemu Tomažu dovoli, da se dotakne sledi nasilja na njegovem telesu. 

 

22. Vnebohod

Ob slovesu Jezus učencem naroči, naj drugim prenesejo, kar so sami doživeli.

 
Dva tisoč let kasneje luč Jezusovega življenja in njegovega sporočila Božje ljubezni še vedno sveti in izziva vsakega od nas. Bom pustil, da luč sveti v temi, ali bom dovolil, da mojo temo spremeni v svetlobo?


Zgibanka
© 2023 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.