Molitvene skupine

Župnijske molitvene skupine, so skupnosti, ki srečujejo v skupni molitvi in duhovni rasti, da bi skupaj odkrivali globine vere, se medsebojno podpirali ter rasli v ljubezni do Boga in bližnjega. Skupine so odprte vsem, ki želijo okrepiti svoj odnos z Bogom in doživeti moč skupne molitve.

Skupina sv. Roka
Monika Cvirn
040 240 392
Skupina Romar
Aleksandra Babič
Mladinska molitvena skupina
Neža Trobiš
040 788 230

Molitvena skupina sv. Roka

je del občestva Katoliške karizmatične prenove, ki deluje po naših matičnih župnijah.
Katoliška karizmatična prenova
je najprej in predvsem Božji dar.
Ne gre za kakšno izrazito specifično duhovnost, temveč le za resno razumljeno, mišljeno in živeto katoliško krščanstvo, katerega bistveni del je tudi dar Svetega Duha.

Zakaj karizmatična? Uresničenje Jezusove in Očetove obljube o Tolažniku (Jn 16,7) oziroma moči z višave (Lk 24,49) je na binkoštni praznik in pozneje v prvih krščanskih občinah rodilo sadove, ki jih imenujemo karizme – darove Svetega Duha. Karizme v Cerkvi obstajajo tudi danes. Vsako krščansko občestvo v Cerkvi je lahko veselo in hvaležno, če mu Sveti Duh nakloni svoje darove, ki si jih je treba želeti in zanje moliti.
Je nova smer, ker je nastala šele po II. vatikanskem Cerkvenem zboru, a je stara, ker se sklicuje na življenje prvih krščanskih občestev, kakor jih opisujejo Apostolska dela.

Lahko bi tudi rekli, da je to »verouk za odrasle«, kjer z veliko petja, branja Božje besede, razmišljanja in pogovori poskušamo slišati kako nas Bog nagovarja in nam kaže pot in smisel poslanstva v vsakdanjem življenju.
Molitev ni samo oddajanje, je dialog, torej tudi sprejemanje. Učimo se te rahločutnosti in odprtosti Božjemu nagovoru.
Skupaj molimo za stiske in se s pričevanji veselimo drobnih in velikih čudes, ki smo jih po Božji dobroti deležni.
Imamo sicer svoj ritem molitve, a je vsakdo pri tem svoboden in ni potrebno, da sodeluje pri petju, slavljenju, pogovoru.
Lahko samo posluša, ali prosi za molitev, ali pa le nastavi srce, da mu Gospod izlije svojo tolažbo, ljubezen, veselje, mogoče kak dar…

Če imaš željo po še večji Božji bližini, se opogumi in se nam pridruži.
Dobivamo se ob četrtkih zvečer, po večerni maši v ateljeju, ob 19.45, končamo pa do 21.30.

Molitvena skupina Romar

Smo skupnost katoliških laikov iz vseh koncev Slovenije, v katero nas je povezal Marijan Jožef Šef, slovenski duhovnik, jezuit, zdravnik, teolog in profesor.
Glede na potrebe ljudi in števila udeležencev, ki se odločajo za duhovne vaje, se zavedamo kako nujno potrebno je delo laikov v katoliški cerkvi. Delujemo v okviru župnije Ljubljana Dravlje. Več o nas tudi na https://romar.rkc.si/.

Ime Romar smo izbrali, ker v procesu duhovnih vaj romamo po svojih mislih, besedah in dejanjih v preteklosti in sedanjosti ter tako prepoznavamo naš odnos z Bogom in vemo kaj nam je storiti, da bi se uresničila naša želja, ki je sad DVŽ, kako se še bolj zbližati z Gospodom.
Potek duhovnih vaj je prilagojen vsem ljudem, v vsaki situaciji, ker si kraj in čas molitve izbere vsak sam. Skupina spremljevalcev – laikov z rednimi pogovori enkrat na teden, katerih čas je usklajen po dogovoru med spremljevalcem in spremljancem, pomaga pri napredovanju razločevanja svetopisemskih premišljevanj.
Enkrat na mesec imamo srečanje vseh udeležencev za skupno slavljenje, medsebojno podelitev pričevanj in nagovor za molitvene enote premišljevanj naslednjega meseca. Skupino spremlja duhovnik, ki kot duhovni asistent skrbi, da je naše delovanje usklajeno s cerkveno tradicijo. Zaključek vsakega kroga je romanje udeležencev in drugih povabljenih v izbrani kraj, v zahvalo Bogu.
Iztočnica vseh gradiv za delo je knjižica duhovnih vaj Svetega Ignacija Lojolskega in svetopisemska besedila.

Iz pričevanj udeležencev so razvidni sadovi:
• osvoboditev (mir in ljubezen),
• poglobljena molitev, razumevanje svetopisemskih sporočil (v tišini srečanje in pogovor z Gospodom),
• spoznanje vrednot sv. maše (hrepenenje po udeležbi in aktivno sodelovanje v župnijah),
• skrb za medsebojne odnose (sprava, radodarnost),
• spraševanje zavesti in vesti (vsaj 1 x na dan),
• prejeti dar odpuščanja (spoved, odpoved, zapoved),
• pot potešitve (Marija – Jezus – Bog).

Romanje s svetim Ignacijem Lojolskim vsakemu, ki vstopi v program podari:
• tedensko osebno spremljanje in stalno molitveno podporo,
• vsakodnevno premišljevanje Božje besede,
• spoznavanje in raziskovanje Boga, prepoznavanje njegovega delovanja v mojem življenju,
• prepoznavanje delovanja hudega v mojem življenju in kam me vodi moj Ego,
• odkrivanje veličine Boga, predvsem ljubezni s katero nas ljubi troedini Bog in zame osebno skrbi,
• spoznanje kam me želi odpeljati Sveti Duh in kaj je Božja volja zame,
• urejenost in veselje do življenja,
• pomembnost današnjega dne, moja preteklost in prihodnost sta del Božjega načrta,
• iskrene in prave prijatelje,
• polnejše in bogatejše medosebne odnose,
• dušni mir,
• očiščenje, svobodo, samospoštovanje in dostojanstvo,
• vztrajnost, zaupanje in vero,
• osvobajanje lastnih omejitev, predsodkov, zamer, nezadovoljstva in grešnih nagnjenj,
• več milosti, darov in sadov,
• dar razločevanja, dar modrosti in zavedanja, da sem in bom vedno Božji otrok,
• ljubezen in odpuščanje,
• osvoboditev strahov, žalosti in jeze
• sproščenost in spoznanje, da nikoli nisi sam,
• ponižnost, radost, upanje in hvaležnost,
• in še obilje drugega.

Mladinska molitvena skupina

Molitvena skupina za mlade, ki je sad slavilnih večerov Dotika duha, se rečuje ob torkih ob 19.45 v ateljeju. Skupaj slavimo Gospoda s pesmimi in s Svetim pismom, ter odkrivamo darove in sadove Svetega Duha. Skupina je namenjena mladim do 25. leta, ki radi preživljajo čas z Bogom in z ljudmi.