Karitas

ŽUPNIJSKA KARITAS LJUBLJANA – DRAVLJE

Vodnikova 279, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0203 3025 3200 558 NLB

Kontakt
Za pomoč v hrani:
ob petkih od 17.00 do 18.30
Za finančno pomoč:
vsak tretji torek v mesecu od 18.00 do 19.00

Župnijska karitas je svoje delo pričela opravljati v letu 1991, sama dobrodelna dejavnost pa ima korenine že v letu 1961, ob ustanovitvi župnije Dravlje. Leta 1968 je bil ustanovljen Župnijski odbor za karitas z voditeljem, takratnim župnikom p. Lojzetom Štrubljem. Duhovno vodstvo je pozneje pripadlo še patrom: Francu Svoljšku, Francu Kejžarju, Benu Lavrihu, Lojzetu Bratini in Lojzetu Cviklu, Ivanu Brescianiju, Miranu Žvanutu. V skupini je delovala tudi dr. Metka Klevišar.

Župnijska karitas združuje 16 prostovoljcev. Med seboj se srečujemo na rednih mesečnih sestankih, ki jih začenjamo z duhovno mislijo našega duhovnega vodje, to župnik p. Primož. Na srečanjih razpravljamo o aktualnih problemih in predlogih. Obveščamo se tudi o dogodkih v okviru Škofijske Karitas, predvsem o tistih, ki se tičejo izobraževanja.

Organiziranost

Tajnik s pomočjo sodelavcev organizira in kordinira delovanje. Sestavlja razpored dežurstev, sklicuje sestanke in zastopa ŽK pri Škofijski karitas.
Blagajnik vodi finačno poslovanje in blagajniško knjigo.
Finačna komisija v okviru denarnih možnosti rešuje prošnje za denarno pomoč, se pogovarja s prosilci in išče rešitve za njihove probleme.Vodimo tudi sezname in kartoteke prosilcev ter evidence o razdelitvi hrane. Vsako leto sestavimo poročila za Škofijsko Karitas o zbranih in porabljenih denarnih sredstvih ter o razdeljeni hrani.

Kaj delamo

  • Pomoč v hrani – vsak petek delimo hrano, ki jo dobivamo delno od Škofijske karitas, delno pa kot pomoč Evropske skupnosti, včasih pa še kaj dokupimo.
  • Finančna pomoč – gre predvsem za plačilo položnic. Sprejemamo in plačujemo samo nujne življensko pomembne stroške, kot so plačilo položnic za vodo, elektriko, stanovanjske obveznosti ipd.
  • Pomoč otrokom – plačilo položnic za otroke, delni stroški zimovanja in letovanja šolskih otrok. Pred začetkom šolskega leta delimo šolarjem zvezke in bone Škofijske Karitas za nabavo šolskih potrebščin.
  • Obdaritev starejših – v Domu starejših občanov Dravlje za sv. Miklavža in veliki noči pripravimo paketke in obdarimo naše starejše brate in sestre. Tam sodelujemo tudi vsako nedeljo in nudimo pomoč pri obisku svete maše.

Za kaj več pa rabimo tudi vašo pomoč. Naš Gospod nas kliče vse k dejavni ljubezni!