Čistilci

Za lepo bogoslužje in lepo cerkev je potrebno tudi redno čiščenje.

Koordinatorka skupin
Katja Čarman

V Dravljah je veliko skupin in opravila, ki »pripadajo« laikom so lepo razdeljena po skupinah in skupine naloge, za katere so zadolženi dobro opravljajo.
Tako tudi čistilci, ki skrbijo za čistočo notranjosti cerkve in tisti, ki skrbijo za okolico. Vse z namenom, da je čisto, da je lepo in prijetno za oči in razpoloženje duha.

Seveda pa so v to skupino opravil vključena dela, ki so zahtevna in ne najbolj prijetna. Pa vendar jih nekdo mora opraviti, če hočemo vzdrževati čistočo, tako kot npr. doma. Tako kot doma, ko prideš »na vrsto« za določeno opravilo, se pojavi težava: »ne bi, mi smrdi, sem utrujen, imam drugo delo…..«

Čistilci se trudijo, da je notranjost cerkve očiščena, da so čisti tudi drugi prostori, kot so zakristija, pisarna, spovednice, vetrolovi, sanitarije….
Kdo od nas si ne želi lepega pogleda na osrednji del Dravelj? Kdo si ne želi priti v cerkev, ki je čista in že na pogled daje videz urejenega prostora? Smo prepričani da vsak.

V nadaljevanju vas seznanjamo z obstoječimi skupinami in potrebami po novih članih, dodatnih pridnih rokah in tistih, ki imate vsaj malo časa in ki si želite za draveljsko skupnost kaj dobrega postoriti.

V Dravljah obstajajo štiri redne skupine čistilcev in še peta (kadar je v mesecu pet tednov) Skupine čistijo večinoma od koncu tedna (četrtek, petek, sobota)

  • Prva skupina, vodi jo Adrijana Šmid Marjanovič, čisti cerkev prvi teden v mesecu;
  • Druga skupina, vodi jo Minka Demšar, čisti cerkev drugi teden v mesecu;
  • Tretja skupina, vodi jo Bajc Pika, čisti cerkev tretji teden v mesecu;
  • Četrta skupina, vodi jo mladina, čisti cerkev četrti teden v mesecu;
  • Peta skupina, ki pride na vrsto samo takrat, kadar je v mesecu pet sobot, pa prevzemajo različne skupine. V preteklosti je bilo to izmenjaje, npr. birmanci ali mlajša zakonska skupina.

Vse skupine, razen tretje skupine, ki je številčno najmočnejša, zelo, zelo potrebujejo dodatne člane, da bi delo opravili lažje in hitreje.

Zato vabimo vse, res vse, da se oglasite osebno v župnijski pisarni in se vpišete kateri skupini se lahko pridružite in voditelj skupine vas bo tisti mesec kontaktiral, kateri dan se čisti.

In še misel neznanega avtorja:
»Čas je treba – tako kot denar – dobro uporabljati.«
Če ga boste uporabili, da boste kaj koristnega naredili, ga boste dobro »naložili«, prav gotovo na TA PRAV RAČUN.

Ni najdenih rezultatov.