Sinoda 2021-2023

Novice
Povej naprej!

Slovesno odprtje škofovske sinode je potekalo med 9. in 10. oktobrom 2021 v Rimu ter 17. oktobra 2021 v vsaki lokalni Cerkvi oz. škofiji. Temeljni mejnik obhajanja XVI. splošnega rednega zasedanja škofovske sinode bo oktobra 2023, nato bo sledilo obdobje uresničevanja sklepov, ki bo ponovno vključevalo krajevne Cerkve.

Geslo sinode je “Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo”.

” Kaj” je sinoda? Že beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to pomenilo predvsem politična zborovanja, v kontekstu Cerkve pa pomeni shod ljudstva, zborovanje vernikov ob Gospodovem oltarju.

Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. Sinoda prihaja iz grškega synodos in pomeni zborovanje, iz česar je prišel latinski concilium. Gre torej za zborovanje škofov. Danes tako ločimo med koncilom, ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi vatikanski koncil v letih 1962–1965), in med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi v Sloveniji obhajali slovensko sinodo.

Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) in hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda naj ne bo le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega telesa.

Po drugem vatikanskem koncilu je papež Pavel VI. ustanovil škofovsko sinodo kot posebno strukturo v Cerkvi, ki se redno sestaja na določeno časovno obdobje.

V tem času bomo tako velikokrat slišali besede, kot so sinodalna pot, sinoda, sinodalnost in podobno. Z besedno zvezo sinodalna pot tako želimo označiti celoten proces, ki se bo v tem kontekstu odvijal, od dogajanja v posameznik škofijah, celinah in nazadnje na ravni celotne Cerkve. S tem se želi posebej poudariti, da gre za proces, ki ga moremo prehoditi skupaj, kot Cerkev, da to zadeva tudi verne laike in ni le stvar škofov.

Kakšne so novosti? Sinoda o sinodalnosti prinaša kar nekaj novosti.

Prva je ta, da bo sinoda potekala tri leta (2021–2023), in sicer v treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kontinentalni ravni in nazadnje na ravni celotne Cerkve.

Posebna novost je, da gre za prvo sinodo, ki ne bo od začetka do konca potekala v Rimu, ampak na različnih koncih sveta, sklenilo pa se jo bo v Rimu. Gre za korak k decentralizaciji.

Pomembna novost je tudi, da se želi z začetkom sinodalne poti v posamezni škofiji posebej prisluhniti tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zborovanje škofov, ampak pot celotne Cerkve. Da pa se bo to uresničilo, je potrebno, da tudi po škofijah to ne bo delo zaprte skupine škofijskih sodelavcev, ampak da se prisluhne zares vsakomur. Škofijsko fazo se bo sklenilo s posebnim predsinodalnim srečanjem in oblikovanjem prispevka, ki se ga bo posredovalo v Rim.

Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne le da vse to podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti.

MOLITEV ZA SINODO

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.

Razlago upodobitve na podobici z molitvijo za sinodo, ki jo lahko vzame v cerkvi na mizici za tisk, lahko preberete na TEJ povezavi.

 

(besedilo povzeto po aleteia.si)

Prejšnji prispevek
Teden zaporov 2021: Pomislite na vrane
Naslednji prispevek
Sveta maša za mlade