Praznovanje 90 let br. Jožeta Rovtarja DJ

Novice
Povej naprej!

Rojen 22.03.1927 v Topoljah, župnija Selca nad Škofjo Loko. Peti otrok Jakoba Rovtar in Rozalije rojene Megušar. Osnovno šolo obiskoval v Selcih šest let in eno leto v Slomškovem zavodu v Ljubljani na klasični gimnaziji. Po nemški okupaciji ostal doma na kmetiji do leta 1945, ko se je pridružil v februarju domobrancem in odšel maja v Vetrinje na Koroškem. Od tam je bil vrnjen v Slovenijo in do amnestije preživel težke dneve v Škofji Loki in v Šentvidu. Potem je bil doma do vpoklica v vojsko oktobra 1947 do decembra 1949. Leta 1953 je vstopil v jezuitski noviciat v Zagrebu. Po noviciatu je bil poslan v Št. Lovrenc na Dolenjskem v pomoč p. Preacu, ki je bil tam župnik. Tam je ostal sedem let. Potem je bil nekaj mesecev na Bogenšperku in zatem je bil poslan v Dravlje, kjer je bil župnik p. Štrubelj in kaplan p. Kovač. Tam je ostal dve leti. Tretjo probacijo je opravil v Mariboru, kjer je bil novicijat za slovenske jezuite.

Leta 1966 je odšel v Rim in skupaj s hrvaškim jezuitskim bratom nadaljeval pot v misijone v Zambijo. Na poti v Afriko sta se ustavila za nekaj mesecev na Malti kjer sta se učila angleščine. V Zambijo sta prispela 3.08.1967.
Po prihodu v Zambijo je br. Jože bil dodeljen v pomoč p. Luis Haven na tajništvu katoliških šol. Ko pa so leta 1973 vse šole podržavili, se je preselil v malo semenišće Mpima, ki so ga vodili jezuiti. Mpima je v bližini mesta Kabwe, ki je 150 km oddaljeno od Lusake. Tam je ostal 12 let. Leta 1986 je bil poklican v jezuitski noviciat v Lusaki. Leta 2011 se je zaradi zdravstvenih razlogov vrnil v Slovenijo. Od takrat živi v naši draveljski jezuitski skupnosti, kjer nadaljuje s svojim služenjem Cerkvi do današnjega dne.

Prejšnji prispevek
S prostovoljci Programa POTA smo bili v Zambiji
Naslednji prispevek
Duhovna obnova za birmance