Postni čas v Dravljah 2021

Povej naprej!

Postni čas je pred vrati, zato vas pred začetkom tega intenzivnega liturgičnega časa obveščamo o dogodkih v naši župniji.
Za temo letošnjega postnega časa 2021 smo si izbrali kar pojme, ki izhajajo iz črk besede POST: priložnost, odpoved, skupnost, transformacija. Tem bo dodan še pojem “služenje”.
V prvem tednu bomo razmišljali o PRILOŽNOSTI. Spraševali se bomo, kam me Gospod vabi, kliče, kje se mi nudi priložnost, da v svojem življenju kaj spremenim? Gospod mi daje šest tednov časa; kako jih bom izkoristil, za koga in za kaj?
Drugi teden bo namenjen razmišljanju o ODPOVEDI. Vprašanje, ki si ga bomo postavili, je, čemu se odpovem? Nečemu se moram odpovedati, da bi dal prostor tistemu, kar je zame pomembno, kar mi daje življenje, veselje, upanje.
Tretji teden bo naša tema SKUPNOST. Skupnost me vabi, da ne mislim samo nase, ampak tudi na druge, ki so poleg mene.
V četrtem tednu bomo imeli pred očmi TRANSFORMACIJO. Transformacija vabi k spovedi, kjer lahko doživim osebno spreobrnjenje.
Peti teden bo posvečen razmišljanju o SLUŽENJU. Služimo lahko Bogu in bližnjim. Na nobeni drugi poti ne bomo okušali toliko veselja in rodovitnosti ljubezni kakor prav na poti dajanja, podarjanja, izgubljanja zaradi najdevanja.
Pri vseh nedeljskih mašah: 6.30; 8.30; 10.00; 11.30; 19.00 bo pri nagovorih poudarek na teh petih temah.

Spovedovanje veroučencev bo potekalo pri verouku v cerkvi, v tednu od 15.3. do 19.3 in od 22.3 do 26.3.

Med postnim časom in vse do prejema zakramentov, bomo tudi molili za naše prvoobhajance in birmance, ki bodo letos prejeli zakramente svete evharistije, svete pokore, in svete birme. Ker je letošnji čas zaradi virusa poseben, marsikaj nismo mogli izvesti, pa tudi samo izvajanje verouka je bilo okrnjeno. Molimo zanje, da se srečajo z Njim v zakramentih in v svojih življenjih in da se jih Gospod dotakne s svojo ljubeznijo. V ta namen bodo pri nedeljskih mašah na voljo košare z listki imen in priimkov prvoobhajancev ter birmancev. Te listke boste lahko vzeli in molili za tistega, čigar ime bo tam zapisano. Molitev bo trajala do samega prejema zakramentov, ki bo v mesecu maju, če bo to mogoče.

 

Obred pepeljenja

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijolični barvi. Letos bo zaradi epidemije COVID-19 obred pepeljenja potekal na prilagojen način.

Pepel je sad ognja, ki je gorel, simbol očiščenja. Spreobrni se in veruj evangeliju! Pri obredu pepeljenja duhovnik napravi križ na čelo vernikov, pri čemer ponavlja besede “Spreobrni se in veruj evangeliju!” ali tudi “Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš!” da bi nas tako spomnil, da je naše končno prebivališče v nebesih.

V sredo, na pepelnico, bo poleg rednih maš ob 7.00 in 19.00 še dodatna maša ob 17.00, da se nas bo lahko čimveč udeležilo obreda pepeljenja. Te maše ni na seznamu v Nedelji pri nas, zato je še toliko bolj pomembno, da si to zapomnimo in po potrebi ustno prenesemo tudi drugim. 


Križev pot

Velika opora v hoji za trpečim Gospodom nam je, posebno v postu, molitev križevega pota.

Ob postnih petkih bosta potekala dva križeva pota, h katerima ste vabljeni vsi.

Eden bo potekal v cerkvi po petkovi večerni maši ob 19.30, prenašan po župnijskem YouTube kanalu.

YouTube

 Drugi bo ob isti uri ob 19.30 po aplikaciji Zoom in bo trajal do 20 min

Zoom

Zoom križev pot za družine in ostale župljane bo potekal ob petkih: 19.2.; 26.2., 5.3., 12.3., in 19.3. Vsakič od 19.30 do 19.50. Molitev križevega pota bo sestavljena iz začetne pesmi, ki se bo predvajala preko delitve zvoka, sledil bo križev pot, prilagojen otrokom in mladostnikom. Udeleženci bodo sodelovali z branjem postaj križevega pota. Ob koncu sledi kratek nagovor oz. vzpodbuda duhovnika, da se odločimo za kakšno postno akcijo tedna, ki je pred nami. Vsebina bo tema določenega tedna: priložnost, odpoved, skupnost, transformacija, služenje. Pri naslednjem srečanju bo vsak zase v kratkem trenutku tišine pogledal, kako je izpolnil nalogo, izziv, ki si ga je zadal. Molitev bomo spet zaključili s pesmijo.

V četrtek, 4.3. ob 20.00, bomo organizirali postno Zoom katehezo za starše veroučencev, ki želi spodbuditi k verskemu življenju družine.

 

Sveta spoved v postnem času

V času do velike noči bomo patri na voljo za spoved vsako sredo zvečer v času svete maše in adoracije, se pravi, od 19.00 do 20.00.

Poleg tega bo spovedni dan v župniji v petek pred cvetno nedeljo, 26. marca. Patri bomo takrat dežurali v spovednici ves dan od 7.30 do 20.00.

Še vedno pa velja tudi, da se je za spoved mogoče dogovoriti tudi posebej, izven omenjenih terminov.

 

Postne duhovne vaje v vsakdanjem življenju

»Iščite Gospoda, dokler se da najti.« (Iz 55,6)

Velika noč je največji krščanski praznik. Je najgloblja skrivnost naše vere: odrešenje v Kristusu. V čem je Kristusovo odrešenje, ki smo ga deležni? Dano nam je dovolj dolgo obdobje, da bomo hodili pot skozi postni čas do velikega tedna in velike noči Kristusovega vstajenja. V letošnjih PDVŽ bomo hodili to pot z apostolom Petrom; gledali, kako ga je Jezus vzgajal in mu korak za korakom razodeval skrivnost Božjega odrešenja.

PDVŽ so molitvena pot v veliko noč, ko bomo vsakodnevno osebno poslušali Božjo besedo. Ta nas bo vztrajno očiščevala zgolj človeškega gledanja in bomo prejemali Gospodov pogled na bližnjega, na nas, na življenje, na svet, na Cerkev.

»Iščite Gospoda, dokler se da najti.« Gospod nas prvi išče in da je možno srečanje je potrebno, da ga mi iščemo. Vsakdo osebno. To je pot rasti v veri v Kristusa Odrešenika. To je pogled vere, ki se do skrajnosti poglobi v dejstvu, da je v velikem polomu križa v resnici zmagi Boga, Božje ljubezni do človeka.

Letošnje PDVŽ bodo potekale z virtualnimi srečanji skupin (zoom okolje). To bo marsikaj spremenilo, a izkušnja nedavnih ADVŽ (odzivi na spletu) je pokazala, da je mogoče in da tudi v takšnem načinu Gospod naklanja milosti. Na srečanju skupine boste prejemali odlomke Božje besede in potrebne napotke.

 Značilnosti duhovnih vaj v vsakdanjem življenju:

  • Vsakodnevna polurna osebna molitev ob Božji besedi. Če kdo more in želi, lahko podaljša tudi na eno uro. Biti tako zvest vsakodnevni molitvi ob Božji besedi je velika odločitev in obljuba dana Gospodu. Verjamem, da bo Gospod mogel dati svoje milosti v takšno hrepeneče in zavzeto srce.

  • Srečanja v skupini: medsebojna podelitev osebnih izkušenj iz okvira PDVŽ, vsak teden v skupini. Učenje ubesedovanja in podeljevanja je pomembno v duhovnem življenju.

  • Notranja pozornost na Božjo govorico v tvojem vsakdanjem dogajanju (kot te Sveti Duh nagovarja v molitvi ob Božji besedi, te nagovarja tudi tekom dneva in se učimo te pozornosti).

  •  Zelo je priporočljiv osebni pogovor z molitvenim spremljevalcem/-ko. To so osebe, ki imajo za seboj izkušnjo in modrost, da bodo pomagali na molitveni poti. Pogovor je lahko redno npr. na dva tedna, ali pa občasno, nekajkrat v tem obdobju.                     Več o metodi DVŽ na spletu IDD.

 Lepo vabljeni vsi, ki vam je dana želja po takšni poglobljeni pripravi na veliko noč.


Skupina Ljubljana Dravlje, preko zooma, torki ob 17.00.

Prijave pri voditelju p. Roku Bečanu DJ, rok.becan@rkc.si, 051-766-098.

Prvo srečanje skupine bo 16. 2. Več podatkov o drugih skupinah in drugih možnih terminih
 na spletni strani Ignacijevega doma o PDVŽ.

 Slovenska Karitas je letos pripravila tri predloge za postni čas:

  • preventivno spodbudo “40 dni brez alkohola” že poznamo. Gre predvsem za izraz solidarnosti in sočutja z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola v družinah, prometu in zdravju.

  • dobrodelno akcijo za pomoč jugovzhodni Evropi. Z akcijo se podpira ljudske kuhinje, pomoč s paketi hrane, šolskimi potrebščinami in higienskimi pripomočki ter nego na domu za starejše, invalidne in bolne v BIH, Srbiji, Makedoniji in Albaniji

  • postni koledar za otroke, ki je letos oblikovan v obliki preste in ki otroke v letošnjem postu spodbuja k rasti v prijaznosti, ki je kot sol, ki daje kruhu okus. Najdete ga na spletni strani www.karitas.si/post

Prejšnji prispevek
Sprejem novih ministrantov
Naslednji prispevek
Teden Karitas 2016 (21. do 27. 11.)