Postni čas 2024

Izpostavljeno, Novice
Povej naprej!

PEPELNICA

V sredo, 14. februarja, s pepelnico vstopamo v postni čas.

Tako pri jutranji maši (7.00) kot pri večerni maši (19.00) bomo opravili obred pepeljenja, ko duhovnik s pepelom nariše na čelo verniku znamenje križa in pri tem izgovarja besede: »Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš!« ali »Spreobrni se in veruj evangeliju!«

Na pepelnično sredo Cerkev kristjanom zapoveduje strogi post (od 18. do 60. leta) in zdržek od mesa (od 14. leta dalje).

POSTNI ČAS V ŽUPNIJI

V letošnjem postnem času bomo kot župnijsko občestvo premišljevali ob besedah apostola Pavela v Pismu Efežanom, kdo smo kot Božje ljudstvo v Kristusu in kako živeti kot to. Vodilo nam bodo Pavlove besede: ‘’Nadenite si celotno Božjo bojno opremo!’’ (Ef 6,11). Pavel nas nagovarja, naj vsak od nas postane nov človek v Kristusu in začne nov način življenja, v katerem se ne bori proti drugemu, ampak proti zlohotnim duhovnim silam. Zato, pravi Pavel, ‘’sezite po vsej Božji bojni opremi…’’ (Ef 6,13) in stojte torej opasani z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti, obuti v pripravljenost za oznanjevanje evangelija, vzemite ščit vere ter čelado odrešenja in meč Duha, ki je Božja beseda (prim. Ef 6,14-16). Ob tem pa, zaključi Pavel, ob vsaki priložnosti z vztrajnostjo bedíte in molíte za vse.

Zato smo v tem postnem času še posebej vabljeni, da si ustvarimo posvečen čas za molitev, vsak dan preživimo vsaj 10 minut v molitvi, pogovoru, branju Svetega Pisma (recimo, Pisma Efežanom) ali pregledu dneva. V veliko pomoč pri začenjanju branja Pisma Efežanom nam je lahko animirana razlaga, ki so pripravili pri Bible Project:

Naj bo postni čas predvsem čas poslušanja in sočutne bližine drug z drugim in z Bogom. V ta namen je dobro, da se spomnimo, da je v cerkvi ves čas na voljo tabla ‘’Molimo skupaj’’, kjer lahko vzamemo listek z molitvenim namenom in zanj molite, obenem pa lahko napišemo tudi svojo prošnjo za molitev.

Prav tako bo levo od prezbiterija na steni visela tabla postnih nalog, s katerimi si lahko pomagamo oblikovati postni čas.

Letos torej še posebej stremimo k edinosti in povezanosti, saj se, kot pravi apostol Pavel, borimo proti našemu resničnemu sovražniku, hudiču in njegovim skušnjavam, in ne proti bratom in sestram v Kristusu. Stojmo trdno, saj nam je za to dana celotna Božja oprema!

KRIŽEV POT
V postu bomo križev pot molili vsak petek po večerni sveti maši. Vsak teden ga bo pripravila druga skupina iz župnije.

PRILOŽNOST ZA SPOVED V POSTU
Priložnost za sveto spoved bo, kot običajno, ob sredah zvečer in ob nedeljah v času maš ob 8.30, 10.00 in 11.30.

– spovedni dan bo letos v petek, 22. 3., ko bomo patri na voljo za prejem zakramenta sprave od zaključka jutranje maše (7.30) do zaključka večerne maše (cca. 20.00).
– postno spovedovanje veroučencev bo v tednu od 18. do 22 3. v času običajnega verouka

– dekanijski spovedni večer za mlade bo v soboto, 23. 3., ob 20.00 v Podutiku.

VABILO ZA SODELOVANJE PRI UPRIZORITVI PASIJONA 

Vse, ki bi vas zanimalo sodelovanje pri letošnji dramski uprizoritvi pasijona, vabimo k sodelovanju. Ne iščemo samo igralcev, temveč tudi statiste in vse, ki bi bili pripravljeni pomagati v ozadju (zvok, scena, kostumi, luči itd.).
Za sodelovanje se javite katehistinji Katji na mail: carman.katja@gmail.com

PREDLOGI SLOVENSKE KARITAS ZA POSTNI ČAS

Letos so na Slovenski karitas pripravili tri predloge:

• preventivno spodbudo “40 dni brez alkohola” že poznamo. Gre predvsem za izraz solidarnosti in sočutja z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola v družinah, prometu in zdravju. Letošnja vodilna misel “Vir veselja in povezanosti” želi poudariti številne talente in darove, ki jih ima vsak izmed nas in so vir našega veselja. Preko njih se tudi povezujemo in spoznavamo nove ljudi. Talenti nas povezujejo z domačimi in prijatelji in so pomembna podpora posamezniku, da se odloči za zmanjšano pitje alkohola.

• dobrodelno akcijo “Ne pozabimo” za pomoč jugovzhodni Evropi. Z akcijo se podpira ljudske

kuhinje, pomoč s paketi hrane, šolskimi potrebščinami in higienskimi pripomočki ter nego na domu za starejše, invalidne in bolne v BIH, Srbiji, Makedoniji in Albaniji

• postni koledar za otroke, ki letos nosi naslov “Gradimo mostove med ljudmi, tudi tam, kjer jih še ni.” Na plakatu je narisan most, na katerem se srečujejo ljudje. Otroci bodo vsak dan povabljeni, da vržejo kocko, ki jim bo določila, katera aktivnost jih tisti dan vabi h gradnji odnosov med ljudmi. Tako bodo povabljeni, da nekoga pokličejo, da nekomu pišejo, da nekoga obiščejo, da nekomu pomagajo, da nekaj lepega ustvarijo in to podarijo ali da za nekoga zmolijo. Za vsako aktivnost bodo otroci lahko prisluhnili povabilu znanih oseb. Brezplačni plakati za otroke so še na voljo in jih lahko naročite na nina.stenko@karitas.si.

VABILO K MOLITVI ROŽNEGA VENCA S PROSTOVOLJKAMI KARITAS IN POSTNEMU DAROVANJU

Iz zgodovine rožnega venca razberemo, kako so v težkih časih predvsem dominikanci molili rožni venec, da bi obvarovali Cerkev pred širjenjem krivoverstev. Danes stojimo pred novimi nič manjšimi izzivi (vojne, kot posledice greha; vse trajajoče oblike upiranja Stvarniku v stvarstvu, ki ga živimo: vsiljena in izsiljena t.i. teorija spola, preoblikovanje pojmovanja  družine ter številne različice naših medsebojnih oddaljevanj, evtanazija). Zakaj ne bi vzeli v roke rožnega venca z globoko vero naših prednikov? Zato vas, drage župljanke in župljani, vabimo, da se nam, prostovoljkam Karitas, pridružite v molitvi rožnega venca vse postne četrtke s pričetkom ob 18.20 uri.

Ker je del postne postave, ki nas pripravlja na duhovno poglobljeno doživeto veliko noč, poleg molitve (sodelovanja pri sv. maši, molitvi rožnega venca in križevega pota ter branja Svetega pisma) in časa posta tudi darovanje za potrebe Cerkve in vsega sveta, vas vabimo k darovanju. Vaš dar, ki bo namenjen potrebam draveljske Karitas, lahko oddate v nabiralnik oziroma za to pripravljeno skrinjico, za kar vam bomo zelo hvaležne.

Adrijana ŠMID MARJANOVIĆ

Prejšnji prispevek
Molimo skupaj – od 11.2. do 17. 2. 2024
Naslednji prispevek
Pravljično pustovanje z Disneyevimi junaki