Poročilo Župnijske Karitas za leto 2023

Novice
Povej naprej!

Hrano, gre za osnovna živila (moka, riž, testenine, olje, konzerve), nam dobavlja Škofijska Karitas, delno pa dobavo hrane financira tudi Ministrstvo za družino in delo- v tem primeru jo označimo pod EU hrana. Da je prosilec upravičen do prejema hrane, mora predložiti ustrezna dokazila (odločbo CSD o socialni pomoči, plačilne liste, potrdilo o pokojnini, potrdilo o brezposelnosti, ….). Hrano delimo vsak petek od 17. do 18.30 ure.

Za vložitev vlog za plačilo položnic je namenjen vsak tretji torek v mesecu od 18. do 19. ure. K vlogi mora prosilec predložiti ustrezna dokazila, enaka kot za prejemanje hrane.

V letu 2023 je Karitas Dravlje posameznikom in družinam v stiski plačali položnice za elektriko in poravnali stanovanjske stroške v skupni višini 1831,30 EUR, stroške za udeležbo otrok na šolskih taborih v višini 300 EUR ter šolske stroške (šolska prehrana) v višini 74 EUR. Škofijska Karitas je družini iz naše župnije namenila 300 EUR za kurjavo, prav tako je med prosilce v župniji Dravlje razdelila bone za šolske potrebščine in zvezke 31 šoloobveznim otrokom.

In od kje Karitas Dravlje dobi denarna sredstva? Največ prispevajo dobrotniki. Tako se je v nabiralniku, ki stoji pred župnijsko pisarno, za družine v stiski, nabralo 1625 EUR. Hvala vsem dobrotnikom!

Iz nabirke na nedeljo Karitas se je zbralo 500 EUR ter iz dohodnine 109,70 EUR. Nekateri pa osebno prinesejo denar v Karitas.

V letu 2023 smo člani Karitas opravili preko 500 ur prostovoljnega dela v obliki dežurstva, sodelovanja in pomoči pri izvedbi nedeljskih sv. maš v domu starejših občanov, s čemer je omogočeno vsakomur starostniku v domu, ki to želi, da je prisoten pri sv. maši. Iz leta v leto se zahteva vedno več podatkov in vnos le-teh v razne evidence, oddaja letnega poročila, ki ga je potrebno pripraviti tako za Škofijsko Karitas kot finančno poročilo za Ajpes.

Kljub vedno večjim zadolžitvam pa se število članov Karitas zmanjšuje, iz leta v leto upada, ostajamo isti, nekateri so pomrli, novih članov pa ni, saj se le redko kdo odloči za prostovoljno delo. Zato bomo veseli vsakega, ki se nam bo pridružil.

Bodi prostovoljec – spreminjaj svet!

Pavla Razpotnik, Karitas Dravlje

Prejšnji prispevek
Glasbeni večer s skupino Bird-land
Naslednji prispevek
Podrobnosti novico “Pastirsko pismo za postni čas 2024 – 1. del”