»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.«

(Jn 17,6)

Župnijska ekipa

p. Miran Žvanut, župnik

Prihaja iz župnije svetega Frančiška Ksaverija na Lozicah. Po srednji šoli in odsluženem vojaškem roku je študiral na Fakulteti za lesarstvo, Fakulteti za farmacijo in Teološki fakulteti. Leta 1999 je vstopil v jezuitski red in po končanem noviciatu šel na jezuitsko prakso v Rim, od tam pa na študij filozofije in teologije v Dublin na Irsko. V mašnika je bil posvečen leta 2006. P. Miran je deloval v župniji kot kaplan od 2006 do 2010, potem je šel na študij v ZDA in opravil tretjo probacijo v Čilu; zadnje leto je deloval v študentski pastorali v Mariboru. Od 6. junija 2014 pa je župnik naše župnije.

Rojstna župnija: Lozice

Vstop v Družbo Jezusovo: 1. 10. 1999

Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2006, Log pri Vipavi

Nova maša: 9. 7. 2006, Lozice

Novomašno geslo: »Jaz sem trta, vi mladike« (Jn 15,5)

Zadnje zaobljube: 31. 7. 2014, Ljubljana - Sv. Jožef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Primož Jakop, kaplan

P. Primož Jakop je doma iz bližine Rogaške Slatine. V duhovnika je bil posvečen l. 2007; potem je deloval na MIC-u (Mladinski informacijski center); nato študiral v Parizu specializacijo ter opravil tretjo probacijo. Službo kaplana v draveljski župniji je nastopil s 1. julijem 2014.

Rojstna župnija: Kostrivnica
Vstop v Družbo Jezusovo: 30. 11. 1997
Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2007, Celje - stolnica
Nova maša: 15. 7. 2007, Kostrivnica
Novomašno geslo: "Pridite k meni ..." (Mt 11,28)
Zadnje zaobljube: 31. 7. 2015, Ljubljana - Dravlje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Egon Hriberšek, kaplan

Rodil se je 11. 7. 1976 v Murski soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih pri Ljutomeru, srednjo ekonomsko šolo je končal na Ptuju in diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, smer gospodarsko inženirstvo. Pred vstopom v noviciat je bil zaposlen v gradbenem podjetju Stavbar Gradnje kot pomočnik vodje gradbišča tri leta in dve leti kot pomočnik vodje priprave dela. Leta 2008 je vstopil v noviciat v Genovi, ki ga je opravil skupaj z ostalimi italijanskimi novinci in dal prve zaobljube 2. 1. 2011. Konec leta 2010 je pričel študirati filozofijo v Padovi. Z letom 2012 je začel magisterij kot pomočnik v gibanju Najina pot in Šola za zakon Najine poti, stanujoč v draveljski skupnosti. Zatem je odšel v Rim na študij teologije na Papeško univerzo Gregoriano. Sholastik (bogoslovec) Egon Hriberšek je leta 2017 v Rimu končal študij in bil posvečen v diakona in dodeljen v pastoralno pomoč župniji Ljubljana Dravlje.

Rojstna župnija: Križevci pri Ljutomeru
Vstop v Družbo Jezusovo:
Duhovniško posvečenje: 28. 6. 2018, Sv. Jožef
Nova maša: 8. 7. 2018, Križevci pri Ljutomeru
Novomašno geslo: »In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20)
Zadnje zaobljube: -

 

 

© 2020 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.