»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.«

(Mt 21,32)

Župnijska ekipa

p. Primož Jakop, župnik

P. Primož Jakop je doma iz bližine Rogaške Slatine. V duhovnika je bil posvečen l. 2007; potem je deloval na MIC-u (Mladinski informacijski center); nato študiral v Parizu specializacijo ter opravil tretjo probacijo. Službo kaplana v draveljski župniji je opravljal od 1. julija 2014 do 6. junija 2020.  7. junija 2020 pa je nadomestil p. Mirana Žvanuta in postal osmi draveljski župnik.

Rojstna župnija: Kostrivnica
Vstop v Družbo Jezusovo: 30. 11. 1997
Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2007, Celje - stolnica
Nova maša: 15. 7. 2007, Kostrivnica
Novomašno geslo: "Pridite k meni ..." (Mt 11,28)
Zadnje zaobljube: 31. 7. 2015, Ljubljana - Dravlje

 

p. Marko Pavlič, kaplan

Rodil se je v Kranju leta 1987. Po maturi, ki jo je opravil na Ekonomski gimnaziji v Kranju, je leta 2007 vstopil v noviciat Družbe Jezusove v Genovi. Študij filozofije je opravil na jezuitskem inštitutu Aloisianum v Padovi.
Nato je nadaljeval z dvoletno prakso v Ljubljani pri sv. Jožefu, kjer se je posvečal mladinskemu delu preko MIC-a in programa POTA. Študij teologije je opravil na jezuitski fakulteti Centre Sèvres v Parizu leta 2017 in deloval v okviru skupine Živi kamni, katere poslanstvo je nova evangelizacija preko umetnosti. Leta 2017 se je vrnil v Slovenijo in prevzel službo podravnatelja Jezuitskega kolegija v Ljubljani.
V duhovnika je bil posvečen 28. junija 2018, od jeseni istega leta pa je do 1. avgusta 2020 deloval kot nedeljski kaplan v župniji Žiri. Od leta 2020 do 2022 je opravil podiplomski študij biblične teologije na jezuitski univerzi Santa Clara v Kaliforniji. Po študiju se je vrnil v Slovenijo, kjer je od avgusta 2022 kaplan v draveljski župniji.

Rojstna župnija: Župnija Kranj, cerkev sv. Kancijana in tovarišev
Vstop v Družbo Jezusovo: 15.oktober 2007
Duhovniško posvečenje: 28. junij 2018, Sv. Jožef
Nova maša: 1. julij 2018, Kranj
Novomašno geslo: »Resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32)
Zadnje zaobljube: -

 

p. Albert Bačar, duhovni pomočnik

Doma je v vasi Hrib v župniji Stopiče pri Novem mestu. Po opravljeni osnovni šoli in gimnaziji je leta 1993 vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. V Ljubljani je dve leti študiral filozofijo na Teološki fakulteti in bil naslednji dve leti na pastoralni praksi v nastajajočem Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani. Teologijo je študiral v Frankfurtu. Po duhovniškem posvečenju 2002 je štiri leta deloval v Duhovnem središču sv. Jožefa, v istem času je bil tudi duhovni pomočnik v župniji Fužine in skrbnik spletnih strani Jezuiti v Sloveniji in Pristan Duha, ki je slovenski prevod molitvenih strani na internetu Sacred Space. Naslednja štiri leta je v Rimu na Gregorijani opravil podiplomski študij iz psihologije združen s praktičnim terapevtskim delom. Nato je bil župnik župnije Sveti Jakob v Ljubljani. Od septembra 2020 pa je duhovni pomočnik v naši župniji.

 

Rojstna župnija: Stopiče
Vstop v Družbo Jezusovo: 26. 9. 1993
Duhovniško posvečenje: 24. 8. 2002. Ljubljana, sv. Jožef
Nova maša: 25. 8. 2002, Stopiče
Novomašno geslo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!.« Lk 6,36
Zadnje zaobljube: 20. 5. 2012, Ljubljana - Dravlje

© 2023 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.