Sveti Rok - prosi za nas!

Župnijska ekipa

p. Primož Jakop, župnik

P. Primož Jakop je doma iz bližine Rogaške Slatine. V duhovnika je bil posvečen l. 2007; potem je deloval na MIC-u (Mladinski informacijski center); nato študiral v Parizu specializacijo ter opravil tretjo probacijo. Službo kaplana v draveljski župniji je opravljal od 1. julija 2014 do 6. junija 2020.  7. junija 2020 pa je nadomestil p. Mirana Žvanuta in postal osmi draveljski župnik.

Rojstna župnija: Kostrivnica
Vstop v Družbo Jezusovo: 30. 11. 1997
Duhovniško posvečenje: 29. 6. 2007, Celje - stolnica
Nova maša: 15. 7. 2007, Kostrivnica
Novomašno geslo: "Pridite k meni ..." (Mt 11,28)
Zadnje zaobljube: 31. 7. 2015, Ljubljana - Dravlje

 

p. Egon Hriberšek, kaplan

Rodil se je 11. 7. 1976 v Murski soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih pri Ljutomeru, srednjo ekonomsko šolo je končal na Ptuju in diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, smer gospodarsko inženirstvo. Pred vstopom v noviciat je bil zaposlen v gradbenem podjetju Stavbar Gradnje kot pomočnik vodje gradbišča tri leta in dve leti kot pomočnik vodje priprave dela. Leta 2008 je vstopil v noviciat v Genovi, ki ga je opravil skupaj z ostalimi italijanskimi novinci in dal prve zaobljube 2. 1. 2011. Konec leta 2010 je pričel študirati filozofijo v Padovi. Z letom 2012 je začel magisterij kot pomočnik v gibanju Najina pot in Šola za zakon Najine poti, stanujoč v draveljski skupnosti. Zatem je odšel v Rim na študij teologije na Papeško univerzo Gregoriano. Sholastik (bogoslovec) Egon Hriberšek je leta 2017 v Rimu končal študij in bil posvečen v diakona in dodeljen v pastoralno pomoč župniji Ljubljana Dravlje.

Rojstna župnija: Križevci pri Ljutomeru
Vstop v Družbo Jezusovo: 13. 10. 2008
Duhovniško posvečenje: 28. 6. 2018, Sv. Jožef
Nova maša: 8. 7. 2018, Križevci pri Ljutomeru
Novomašno geslo: »In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20)
Zadnje zaobljube: -

 

 

p. Albert Bačar, duhovni pomočnik

Doma je v vasi Hrib v župniji Stopiče pri Novem mestu. Po opravljeni osnovni šoli in gimnaziji je leta 1993 vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. V Ljubljani je dve leti študiral filozofijo na Teološki fakulteti in bil naslednji dve leti na pastoralni praksi v nastajajočem Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani. Teologijo je študiral v Frankfurtu. Po duhovniškem posvečenju 2002 je štiri leta deloval v Duhovnem središču sv. Jožefa, v istem času je bil tudi duhovni pomočnik v župniji Fužine in skrbnik spletnih strani Jezuiti v Sloveniji in Pristan Duha, ki je slovenski prevod molitvenih strani na internetu Sacred Space. Naslednja štiri leta je v Rimu na Gregorijani opravil podiplomski študij iz psihologije združen s praktičnim terapevtskim delom. Nato je bil župnik župnije Sveti Jakob v Ljubljani. Od septembra 2020 pa je duhovni pomočnik v naši župniji.

© 2022 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.