»Apostoli so rekli Gospodu: 'Pomnôži nam vero!'«

(Lk 17,5)

ŽPS

Kaj je župnijski pastoralni svet?

Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.


Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta?

Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

 

Kdo lahko predlaga člane župnijskega pastoralnega sveta?

Pravico predlagati in izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sveto evharistijo in sveto birmo).


Kdo je lahko izbran v župnijski pastoralni svet?

V župnijski pastoralni svet je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja, je v polnem občestvu s Katoliško Cerkvijo ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost.

 

Člani župnijskega pastoralnega sveta 2015 - 2020:

p. Miran ŽVANUT, župnik

p. Primož JAKOP, kaplan

p. Egon HRIBERŠEK, kaplan

s. Sabina VAKSELJ, katehistinja

Urša ANDROMAKO, jasličarji

Polona BAJC, čistilci

Janez CERGOLJ, urejanje okolice cerkve

Katja ČARMAN, animatorji

Jernej DEMŠAR, referent za bogoslužje

Martin KAVČIČ, ključar in predstavnik gospodarskega sveta

Peter MERŠE, skavti

Lojzka MILIČ, Karitas

Alenka PAVLI, krasilci

Franc POTOČNIK, bralci

Gašper REMŠKAR, mladi

Marija ŠTERBENC, pevci

Teja ZALOKAR, zapisnikarka
© 2022 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.