»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹«

(Mt 20,4)

Meje župnije

ULICA, CESTA, TRG

OPOMBE GLEDE DELITVE

VSEH HIŠNIH ŠT.

OPOMBE IN POJASNILA

Adamičeva ulica

lihe od št. 17,

sode od št. 16

 19  
Bitenčeva ulica    5  
Bohinjčeva ulica    24  
Bravničarjeva ulica    12  
Brilejeva ulica    18  
Celovška cesta

lihe št. 199-315,

sode 182-280 

 218

Število hišnih številk je različno od

njihovih numeričnih vrednosti

Cesta Ljubljanske brigade    13  
Cesta v Kleče    6  
Čebelarska ulica    31  
Devova ulica   17  
Dolomitska ulica   33   
Draveljska ulica   19   
Dražgoška ulica   53   
Gotska ulica   16   
Kamnogoriška cesta

lihe in sode do št. 81

 

75 

Število hišnih številk je različno od 

njihovih numeričnih vrednosti.

V ustanovni listini župnije Podutik je

bilo določeno, da se glede nekaterih

ulic opravi poseben dogovor z župnijo

Dravlje ko bo zgrajena obvoznica.

Dogovor je bil opravljen dne 24.2.2006. 

Kavadarska ulica    2  
Klopčičeva ulica    
Kogojeva ulica    
Korenčanova ulica    
Kovaška ulica    
Krovska ulica    
Kuhljeva cesta    
Kumerdejeva ulica    
Kunaverjeva ulica   11   
Lakotence   26   
Levičnikova ulica    18   
Majorja Lavriča ulica    2  
Malnarjeva ulica   51  
Martinčeva ulica    40  
Na dolih   21   
Na Korošci    35   
Na Trati  lihe št. 1 in 3, vse sode št. 12   
Ob žici    7  
Pečnikova ulica    2  
Plešičeva ulica    24   
Pržanjska ulica    32   
Regentova ulica    21   
Sajovčeva ulica    10   
Smrtnikova ulica     
Sojerjeva ulica    77   
Stegne  vse lihe št., sode do št. 10 33   
Šlosarjeva ulica     13  
Trg komandanta Staneta   št. 4 in 5  Potrebna pozornost pri HŠ!
Ulica 28. maja   39   Prej Cesta ob progi!
Ulica bratov Babnik    73   
Ulica bratov Jančar    14   
Ulica Franca Mlakarja     29   
Vodnikova cesta

lihe od št. 183

sode od št. 164

 233

27.2.2001 dobila HŠ od ukinjene 

Strojeve ulice

Vodnikovo naselje     66  
Vrbska ulica     
Za krajem    11   
Zapuška cesta 

lihe in sode do št.

93 (do obvoznice) 

20 

V ustanovni listini župnije Podutik je

bilo določeno, da se glede nekaterih

ulic opravi poseben dogovor z župnijo

Dravlje ko bo zgrajena obvoznica.

Dogovor je bil opravljen dne 24.2.2006.

 
Zatišje     
Zoletova ulica     

© 2023 Župnija Ljubljana Dravlje. Vse pravice pridržane. O avtorjih.