NOVI KNJIGI: AVANTURE in DOŽIVLJANJE ABSOLUTNEGA V SLOVENSKEM LEPOSLOVJU

Povej naprej!
p. Franc KEJŽAR: AVANTURE


število strani: 71

cena: 8€

na voljo v župnijski pisarni ali v večjih slovenskih knjigarnah

Knjigo pa si lahko tudi prelistate – pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Franc KEJŽAR živi med nami v naši župniji in je trenutno pomočnik provinciala p. Bizanta. Je preprost in iskren človek, Gorenjec doma iz Sorice. Zakoreninjenost v zdravem podeželsko kmečkem okolju mu je dala posebno originalnost in kot rečemo »zdravo kmečko pamet«. Bog mu je dal, da piše, ustvarja, razmišlja in išče v življenju duhovno globino.

Pred nami je njegova knjiga z naslovom Avanture. Franc je slavist in čudno se nam zdi, zakaj je naslovil knjigo z izrazom (Avantura), ki ni slovenski. Lahko bi uporabil besedo pustolovščina. V uvodu knjige razjasni, da ne vidi sebe kot pustolovca. Njegove življenjske zgodbe so žive in v njih je mladostna igrivost. V »avanturah« Franc išče sebe, Boga in uživa v vsem, kar mu je dano. Prepušča se božjemu delovanju, vrže se Bogu v dlani in ob vsem tem vidi, da ga preprosto vsakodnevno iskanje lepega in svetega notranje bogati.


p. Vladimir TRUHLAR: DOŽIVLJENJE ABSOULTNEGA V SLOVENSKEM LEPOSLOVJU


leto prve izdaje: 1977

število strani: 253

cena: 15€

na voljo v župnijski pisarni ali v večjih slovenskih knjigarnah

Knjigo pa si lahko tudi prelistate – pdf


  

Letos praznujemo 100-letnico rojstva p. Vladimirja Truhlarja in 50-letnico Drugega vatikanskega koncila. Ob tej priložnosti je Župnijski zavod Dravlje ponatisnil knjigo Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju, ki je prvič izšla leta 1977. Predgovor v novi izdaji knjige je napisal p. Silvo Šinkovec.

Vladimir Truhlar (*03.09.1912 v Gorici – +04.01.1977 v Lengmoosu na južnem Tirolskem, I), duhovnik, teolog in pesnik je po osnovni šoli na Jesenicah, klasični gimnaziji v Ljubljani, študiju na teološki fakulteti v Ljubljani nadaljeval s študijem na Gregoriani v Rimu, kjer je dosegel doktorat in bil leta 1939 posvečen v duhovnika. Leta 1946 je vstopil v jezuitski red in bil od 1949 do 1974 profesor duhovne teologije na Gregoriani v Rimu. V tem času je v tujih jezikih in prevodih izšlo več Truhlarjevih knjig s področja duhovne teologije. Truhlarjev pristop k duhovnosti je eksistencialni, ključna pojma sta izkustvo absolutnega, v krščanstvu izkustvo Boga v Kristusu, ter človekovo bivanjsko dno, ki je odprto za to izkustvo. Truhlarjev pristop je širok, dialoški, naslanja se na simbole, umetnost, literaturo, obravnava tudi vsakdanje stvari npr. delo, prosti čas, kulturo, telo ipd. 

Truhlar sam je bil pesnik. V času življenja je izdal štiri pesniške zbirke, po smrti sta izšli še dve. Za Truhlarjevo poezija so značilne svobodna pesniška oblika, bogata metaforika barve in mistično globoka doživljajska duhovnost.


 

 

 

 

 

 

 

 

Prejšnji prispevek
MEDNARODNI SIMPOZIJ O P. VLADIMIRJU TRUHLARJU
Naslednji prispevek
ODPRLI SMO DRUŽINSKI LAB-ORATORIJ