Organiziranost


Tajnik s pomočjo sodelavcev organizira in kordinira delovanje. Sestavlja razpored dežurstev, sklicuje sestanke in zastopa ŽK pri Škofijski karitas.

 

Blagajnik vodi finačno poslovanje in blagajniško knjigo.

 

Finačna komisija v okviru denarnih možnosti rešuje prošnje za denarno pomoč, se pogovarja s prosilci in išče rešitve za njihove probleme.

 

Vodimo tudi sezname in kartoteke prosilcev ter evidence o razdelitvi hrane. Vsako leto sestavimo poročila za Škofijsko Karitas o zbranih in porabljenih denarnih sredstvih ter o razdeljeni hrani.

 

 

 

 

Kaj delamo


Pomoč v hrani – vsak petek delimo hrano, ki jo dobivamo delno od Škofijske karitas, delno pa kot pomoč Evropske skupnosti, včasih pa še kaj dokupimo.

 

 

Finančna pomoč – gre predvsem za plačilo položnic. Sprejemamo in plačujemo samo nujne življensko pomembne stroške, kot so plačilo položnic za vodo, elektriko, stanovanjske obveznosti ipd.

 

 

Pomoč otrokom – plačilo položnic za otroke, delni stroški zimovanja in letovanja šolskih otrok. Pred začetkom šolskega leta delimo šolarjem zvezke in bone Škofijske Karitas za nabavo šolskih potrebščin.

 

 

Obdaritev starejših – v Domu starejših občanov Dravlje za sv. Miklavža in veliki noči pripravimo paketke in obdarimo naše starejše brate in sestre. Tam sodelujemo tudi vsako nedeljo in nudimo pomoč pri obisku svete maše.

 

 

 

 

Za kaj več pa rabimo tudi vašo pomoč.

Naš Gospod nas kliče vse k dejavni ljubezni!