Molitveni namen svetega očeta za oktober 2020

Novice
Povej naprej!

Da je potrebno moliti za svet in se z molitvijo pridružiti Božji ljubezni do ljudi, se zdi že kar samoumevno. Če smo s spletom povezani z dogajanji po svetu, je Papeževa svetovna mreža molitve (PSMM) lahko tak splet, ki ljudi in dogodke prinaša tudi pred Boga. Pobožnost Srca Jezusovega ob prvih petkih je v tradicionalno katoliški Sloveniji še vedno živa po župnijah, obogatili bi jo in razširili, če bi osebni in skupnostni posvetitvi Srcu Jezusovemu dodali apostolsko razsežnost, ki jo predstavljajo papeževi molitveni nameni za vsak mesec. K prvemu petku gotovo spada predstavitev papeževega namena za tekoči mesec in molitev po tem namenu.

Molitev darovanja ali posvetitve:
Molivec se vsak dan osebno daruje ali posveti Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:
Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.
Izročam ti svoje molitve, misli, besede,
dejanja, radosti in bolečine
skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,
ki se v evharistiji vedno znova podarja
za odrešenje sveta.
Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,
danes moj vodnik in moja moč,
da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.
Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,
prosim še posebej za namen,
ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

MOLITVENI NAMEN ZA EVANGELIZACIJO: Poslanstvo laikov v Cerkvi
Molímo, da bi bili v moči krsta verni laiki, zlasti ženske, v večji meri vključeni v odgovorne službe Cerkve.

»Opogumljam vas, da obnovite veselje tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega veselja črpate zvestobo in obnovljeno moč.

Eden od največjih izzivov Cerkve je v tem trenutku ravno v tem, da v vseh vernikih spodbuja rast čuta za osebno odgovornost pri poslanstvu Cerkve« in jim pomaga, da bodo zmožni izpolniti to odgovornost kot učenci misijonarji, kot evangeljski kvas v našem svetu. To pa zahteva ustvarjalnost, da se navadimo na spremenjene razmere, in sicer s posredovanjem pretekle dediščine: ne samo preko ohranjanja struktur in institucij, ki so koristne, ampak predvsem tako, da se odpremo za možnosti, ki nam jih razkriva Duh, ter preko sporočanja evangeljskega veselja vse dni in v vseh obdobjih našega življenja.«

Pomenljivo je, da je vprašanje »In ti?,« bilo namenjeno ženski laikinji. Vemo, da prihodnost Cerkev v družbi, ki se naglo spreminja, že zdaj zahteva še bolj aktivno udeležbo laikov. Cerkev v Združenih državah je vedno veliko vlagala v katehezo in vzgojo. Naš izziv danes pa je, na teh trdnih temeljih zgraditi in dati rast čutu za sodelovanje in skupno odgovornost pri načrtovanju prihodnosti naših župnij in ustanov. To ne pomeni odpovedati se duhovni avtoriteti, ki nam je bila dodeljena, ampak pomeni razločevati in modro ovrednotiti številne darove, ki jih Duh zliva na Cerkev. Na poseben način to pomeni »ceniti neizmeren prispevek, ki so ga ženske, laikinje in redovnice dale in ga še dajejo življenju naših skupnosti.«

Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za način, s katerim je vsak med vami odgovoril na Jezusovo vprašanje, ki je navdihnilo vaš osebni poklic: »In ti?« Opogumljam vas, da obnovite veselje tistega prvega srečanja z Jezusom in iz tega veselja črpate zvestobo in obnovljeno moč.

 

Pridiga med sveto mašo s škofi,
Kleriki in redovniKi, redovnicami Pensilvanije
Frančišek
26. Septembra 2015


Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade