Molitveni namen svetega očeta za marec

Povej naprej!

ZA KRŠČANSKI ODGOVOR NA BIOETIČNE IZZIVE

Molimo, da bi se mi kristjani, soočeni z vedno novimi bioetičnimi izzivi, vedno postavili v bran življenju, tako z molitvijo kot z družbeno dejavnostjo.

Pismo predsedniku Papeške akademije za življenje ob 25-letnici ustanovitve Akademije
Frančišek
6. januar 2019

Človeško bitje ima samo v sebi pravico do bivanja in ni nikoli sredstvo za reševanje drugih težav. Če to prepričanje zbledi, ne ostanejo trdne in trajne nobene osnove za obrambo človekovih pravic.
10. Vemo, da zelo prestopamo prag osnovnega spoštovanja človeškega življenja v posameznih primerih, a tudi zaradi učinkov družbenih odločitev in struktur. Poslovne strategije in hitrost tehnološke rasti zdaj, kot še nikoli prej, pogojujejo biomedicinske raziskave, izobraževalne prioritete, naložbene odločitve in kakovost medosebnih odnosov. Možnost usmerjanja gospodarskega razvoja in znanstvenega napredka k zavezi med moškim in žensko, k skrbi za človeštvo in k dostojanstvu človeške osebe zagotovo izhaja iz ljubezni do stvarstva, ki nam jo vera pomaga poglobiti in osvetliti. Obstaja možnost globalne bioetike s široko vizijo in skrbjo za vpliv okolja na življenje in zdravje,
12. Drugo področje, ki zahteva študij, je področje novih tehnologij, ki so opisane kot »nastajajoče« in »konvergentne«. Te vključujejo informacijske in komunikacijske tehnologije, biotehnologije, nanotehnologije in robotiko. Na podlagi rezultatov fizike, genetike in nevroznanosti ter vse močnejših računalniških zmogljivosti so zdaj možni globoki posegi v žive organizme. Tudi človeško telo je podvrženo posegom, ki lahko spremenijo ne le njegove funkcije in zmožnosti, temveč tudi njegove načine odnosa na osebni in družbeni ravni, zaradi česar je vse bolj izpostavljeno tržnim silam. Nujno je torej treba razumeti te epohalne spremembe in nove meje, da bi ugotovili, kako jih uporabiti v službo človeške osebe, ob spoštovanju in spodbujanju notranjega dostojanstva vseh. Ta naloga je glede na kompleksnost in nepredvidljivost prihodnjega razvoja izjemno zahtevna; zato zahteva še bolj temeljito razločevanje kot običajno. To razločevanje lahko opredelimo kot »iskreno delo vesti, ki si prizadeva spoznati možno dobro, na podlagi katerega bi odgovorno sodelovalo pri pravilnem uveljavljanju praktičnega razuma« (Sinoda škofov o mladih, Končni dokument [27. oktober 2018], 109). Ta proces raziskovanja in vrednotenja torej vključuje delovanje moralne vesti in je za vernika del njegovega odnosa z Gospodom Jezusom v želji, da bi bil Kristusov um pri naših dejanjih in odločitvah (prim. Fil 2: 5).

Apostolska spodbuda Veselje evangelija
Frančišek
24. november 2013

213. Med temi ranljivimi, za katere se hoče Cerkev zavzemati, so tudi nerojeni otroci. Oni so najbolj nezaščiteni in najbolj nedolžni od vseh. Danes jim hočejo odrekati človeško dostojanstvo, da morejo z njimi početi, kar hočejo, ko jim jemljejo življenje in podpirajo zakonodaje, ki dosežejo, da tega nihče ne more prepovedati. Da bi zlahka osmešili obrambo življenja nerojenih, pogosto predstavljajo cerkveno stališče kot nekaj ideološkega, nazadnjaškega, konservativnega. Pa vendar je ta obramba nerojenega življenja tesno povezana z obrambo katerekoli človekove pravice. Predpostavlja prepričanje, da je človeško bitje vedno nekaj svetega in nedotakljivega, v vsakem položaju in na vsaki stopnji svojega razvoja. Človeško bitje ima samo v sebi pravico do bivanja in ni nikoli sredstvo za reševanje drugih težav. Če to prepričanje zbledi, ne ostanejo trdne in trajne nobene osnove za obrambo človekovih pravic. Te bi bile potem vedno podvržene naključnim koristim vsakokratnih oblastnikov. Ta razlog že sam zadostuje, da priznavamo nedotakljivo vrednost vsakega človeškega življenja. Če pa ga gledamo še z vidika vere, potem »vsako kršenje človekovega dostojanstva vpije pred Božjim obličjem po maščevanju in je žalitev človekovega Stvarnika«.


 

PSMM – PAPEŽEV VIDEO

 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE (PSMM)

Leta 2015 se je Apostolat molitve preimenoval v Papeževo svetovno mrežo molitve (PSMM). Z novimi statuti to ni več apostolsko delo Družbe Jezusove, ampak je papeška ustanova, papež imenuje glavnega direktorja PSMM in MEG (Mladinsko evharistično gibanje – mladinska veja PSMM) s sedežem v Vatikanu, ki ga predlaga vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Sedanji mednarodni direktor je p. Frédéric Fornos DJ. Papež kot prvi pastir Cerkve pozna potrebe sveta in Cerkve, mnogi molivci za te potrebe pa so povezani v molitveni mreži.

Sredstva molitve v tiskovinah in na spletu

Poleg tiskovin je dostop do papeževih mesečnih namenov in razlag najhitrejši in najlažji po spletu www.popesprayer.net Na mesečnem enominutnem videu Papežev video oz. www.thepopevideo.org, v slovenščini dostopnem na Radiu Vatikan, TV Exodusu, You Tubu in www.jezuiti.si, papež sam predstavi molitveni namen za mesec, ki se je začel. V angleščini, španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini, nemščini in kitajščini pa je trikrat na dan (zjutraj, popoldne in zvečer) dostopna kratka molitev v zvezi z mesečnim molitvenim namenom www.clicktopray.org.

Vsebina oz. duhovnost PSMM

Duhovnost PSMM je mogoče izraziti z enim stavkom Božje besede: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Z Jezusovimi prikazovanji sv. Marjeti Mariji Alacoque v 17. stoletju se je Božja ljubezen posebej izrazila v pobožnosti in čaščenju Srca Jezusovega. To čaščenje, povezano z zadoščevanjem in posvetitvijo Srcu Jezusovemu ob prvih petkih, je mističnega izvora, AM pa ga povezuje z apostolskimi razsežnostmi molitve za svet in Cerkev. V tej perspektivi dandanes lahko prepoznamo tudi duhovnost Božjega usmiljenja.

Molitev darovanja ali izročitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali izroči Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu

Pot srca ima devet korakov ali stopenj.

1.    V začetku je bila Ljubezen.

2.    Človeško srce je nemirno in išče.

3.    V problematičnem svetu.

4.    Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.

5.    Jezus nas imenuje svoje prijatelje.

6.    Biti v Kristusu.

7.    Z njim darujemo svoje življenje.

8.    Poslanstvo sočutja do sveta.

9.    Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

P. Franc Kejžar DJ, Anja Valijev, Sergej Valijev, Primož Podobnik, slovenska ekipa PSMM

Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade