Molitveni namen svetega očeta za maj

Novice
Povej naprej!

ZA GIBANJA IN SKUPINE V CERKVI

Molimo, da bi gibanja in skupine v Cerkvi vsak dan odkrivala svoje poslanstvo evangelizacije in s svojimi karizmami služila potrebam sveta.


Nagovor udeležencem srečanja cerkvenih gibanj in novih skupnosti

Frančišek

16. september 2021

 

Hvaležen sem vam, ker se niste ustavili: niste prenehali s svojo solidarnostjo, s pomočjo, z evangeljskim pričevanjem tudi v najhujšem času, ko je bilo zelo veliko okužb.

1.Tu sem želel biti danes predvsem, da bi vam rekel hvala. Hvala za vašo navzočnost kot laiki, možje in žene, mladi in stari, zavzeti, da živite in pričujete za Evangelij v običajnem teku življenja, pri delu, v različnih okoliščinah – vzgojnih, pri socialnem delu in tako dalje. Na cesti, na železniških postajah ste bili – to je široko polje vašega apostolata, vaša evangelizacija.

Razumeti moramo, da je evangelizacija poslanstvo, ki izhaja iz krsta. Iz krsta, ki nas dela skupaj duhovnike, v Kristusovem duhovništvu: duhovniško ljudstvo. Naj ne čakamo, da bo prišel duhovnik evangelizirat, misijonar … Da, to delajo zelo dobro, toda kdor je krščen, je dolžan evangelizirati. Vi ste to prebudili z vašimi gibanji in to je zelo dobro. Hvala!

V preteklih mesecih ste videli na svoje oči in se dotaknili z lastnimi rokami trpljenja in tesnobe tolikih mož in žena zaradi pandemije, posebej v najrevnejših deželah, kjer so navzoči mnogi izmed vas. Nekdo izmed vas mi je o tem pripovedoval. Kakšno uboštvo in beda … Ko ljudje nimajo kaj jesti, pomislim na nas, ki se v Vatikanu pritožujemo, če testenine niso dobro skuhane. Hvaležen sem vam, ker se niste ustavili: niste prenehali s svojo solidarnostjo, s pomočjo, z evangeljskim pričevanjem tudi v najhujšem času, ko je bilo zelo veliko okužb. Kljub omejitvam zaradi nujnih preventivnih ukrepov, se niste ustavili, še več, vem, da so mnogi med vami še pomnožili zavzetost, se prilagodili konkretni situaciji z ustvarjalnostjo, ki izhaja iz ljubezni, kajti kdor se čuti ljubljenega od Gospoda, ljubi brezmejno.

To “brezmejno” se kaže v teh težkih trenutkih. In to “brezmejno” smo videli pri tolikih sestrah, tolikih posvečenih, tolikih duhovnikih in škofih. Pomislim na škofa, ki se je okužil, da bi ostal z ljudmi. Sedaj počasi prihaja k sebi. Vi in vse Božje ljudstvo ste se podali v to, bili ste tam. Nihče izmed vas ni rekel: “Ne, jaz ne morem iti, moj ustanovitelj misli drugače.” Ne ustanovitelj, Evangelij je tu klical in vsi so šli.

En velik hvala! Bili ste priče “tiste blažene pripadnosti, ki se ji ne moremo izmakniti: pripadnosti kot bratje.” Ali smo bratje ali sovražniki. Ni srednje poti.

2. Kot člani združenj vernikov, mednarodnih cerkvenih gibanj in drugih skupnosti imate »pravo cerkveno poslanstvo«. »S predanostjo si prizadevate živeti in uresničevati karizme, ki jih je Sveti Duh po ustanoviteljih podelil vsem članom vaših združenj v korist Cerkve ter številnih moških in žensk, ki jim namenjate svoj apostolat. Mislim predvsem na tiste, ki so na bivanjskem obrobju naših družb in v svojem telesu doživljajo zapuščenost in osamljenost ter trpijo zaradi številnih materialnih stisk ter moralne in duhovne revščine. Vsem nam bo koristilo, če se bomo vsak dan spomnili ne le revščine drugih, ampak tudi in predvsem svoje lastne.


 

 

PSMM – PAPEŽEV VIDEO

 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE (PSMM)

Leta 2015 se je Apostolat molitve preimenoval v Papeževo svetovno mrežo molitve (PSMM). Z novimi statuti to ni več apostolsko delo Družbe Jezusove, ampak je papeška ustanova, papež imenuje glavnega direktorja PSMM in MEG (Mladinsko evharistično gibanje – mladinska veja PSMM) s sedežem v Vatikanu, ki ga predlaga vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Sedanji mednarodni direktor je p. Frédéric Fornos DJ. Papež kot prvi pastir Cerkve pozna potrebe sveta in Cerkve, mnogi molivci za te potrebe pa so povezani v molitveni mreži.

Sredstva molitve v tiskovinah in na spletu

Poleg tiskovin je dostop do papeževih mesečnih namenov in razlag najhitrejši in najlažji po spletu www.popesprayer.net Na mesečnem enominutnem videu Papežev video oz. www.thepopevideo.org, v slovenščini dostopnem na Radiu Vatikan, TV Exodusu, You Tubu in www.jezuiti.si, papež sam predstavi molitveni namen za mesec, ki se je začel. V angleščini, španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini, nemščini in kitajščini pa je trikrat na dan (zjutraj, popoldne in zvečer) dostopna kratka molitev v zvezi z mesečnim molitvenim namenom www.clicktopray.org.

Vsebina oz. duhovnost PSMM

Duhovnost PSMM je mogoče izraziti z enim stavkom Božje besede: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Z Jezusovimi prikazovanji sv. Marjeti Mariji Alacoque v 17. stoletju se je Božja ljubezen posebej izrazila v pobožnosti in čaščenju Srca Jezusovega. To čaščenje, povezano z zadoščevanjem in posvetitvijo Srcu Jezusovemu ob prvih petkih, je mističnega izvora, AM pa ga povezuje z apostolskimi razsežnostmi molitve za svet in Cerkev. V tej perspektivi dandanes lahko prepoznamo tudi duhovnost Božjega usmiljenja.

Molitev darovanja ali izročitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali izroči Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu

Pot srca ima devet korakov ali stopenj.

1.    V začetku je bila Ljubezen.

2.    Človeško srce je nemirno in išče.

3.    V problematičnem svetu.

4.    Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.

5.    Jezus nas imenuje svoje prijatelje.

6.    Biti v Kristusu.

7.    Z njim darujemo svoje življenje.

8.    Poslanstvo sočutja do sveta.

9.    Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

P. Franc Kejžar DJ, Anja Valijev, Sergej Valijev, Primož Podobnik, slovenska ekipa PSMM

Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade