Molitveni namen svetega očeta za april

Povej naprej!

ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE

Molimo, da bi vlade in krajevne skupnosti podpirale zdravstvene delavce v njihovi skrbi za bolnike in ostarele, še posebej v najrevnejših deželah.

Poslanica za 28. svetovni dan bolnikov 2020
Frančišek
11. februarja 2020

Življenje je treba sprejeti, zaščititi, spoštovati in mu služiti od njegovega začetka do konca: to hkrati zahtevata tako človeški razum kot vera v Boga, stvarnika življenja.
4. Dragi zdravstveni delavci, vsak preventivni, terapevtski in raziskovalni diagnostični poseg, zdravljenje ter rehabilitacija je namenjen bolni osebi, pri tem je samostalnik »oseba«, kar pomeni, da ima prednost pred pridevnikom »bolna«. Zato si pri delu vedno prizadevajte  za spodbujanje dostojanstva in življenja vsake osebe in ne popustite nobenemu dejanju evtanazijskega značaja, zdravniški pomoči pri samomoru ali pri prekinitvi življenja, tudi ko gre za neozdravljivo bolezen.
Ko se soočate z omejitvami in celo neuspehi medicinske znanosti pred vse bolj problematičnimi kliničnimi primeri in neugodnimi diagnozami, ste poklicani, da se odprete presežni dimenziji, ki bo lahko vašemu poklicu nudila poln smisel. Spomnimo se, da je življenje sveto in pripada Bogu, zato je nedotakljivo in si ga nihče ne more prisvajati (prim. Donum Vitae, 5; Evangelium Vitae, 29–53). Življenje je treba sprejeti, zaščititi, spoštovati in mu služiti od njegovega začetka do konca: to hkrati zahtevata tako človeški razum kot vera v Boga, stvarnika življenja. V nekaterih primerih je za vas ugovor vesti nujna odločitev, če želite dosledno izrekati »da« življenju in osebi. Vaša strokovnost, ki jo bo poživljala krščanska ljubezen, bo vsekakor najboljša služba resnični človekovi pravici, pravici do življenja. Ko ne boste mogli več zdraviti, boste še vedno lahko poskrbeli za dejanja in postopke, ki bodo bolniku nudili udobje in olajšanje.
Na žalost v nekaterih vojnah in nasilnih spopadih napadajo zdravstvene delavce in strukture, ki sprejemajo in pomagajo bolnikom. Na nekaterih področjih politična oblast hoče v svojo korist manipulirati z zdravstveno oskrbo in tako omejevati zakonito avtonomijo medicinske stroke. Dejansko pa napadanje tistih, ki se posvečajo služenju trpečim članom družbe, ni v korist nikomur.
5. Na ta 28. svetovni dan bolnikov mislim na naše številne brate in sestre po vsem svetu, ki nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, saj živijo v revščini. Zato se obračam na zdravstvene ustanove in vlade po vsem svetu, naj zaradi ekonomskega vidika ne zanemarjajo socialne pravičnosti. Upam, da bomo z združitvijo načel solidarnosti in subsidiarnosti lahko sodelovali, da bi vsi imeli dostop do ustrezne oskrbe, ki bo ohranjala in ponovno vzpostavila zdravje. Iz srca se zahvaljujem vsem tistim prostovoljcem, ki služite bolnikom, s čimer pogosto nadomestite strukturne pomanjkljivosti in tako s svojimi dejanji nežnosti in bližine odsevate podobo Kristusa, Dobrega Samarijana.

 

PSMM – PAPEŽEV VIDEO

 

PAPEŽEVA SVETOVNA MREŽA MOLITVE (PSMM)

Leta 2015 se je Apostolat molitve preimenoval v Papeževo svetovno mrežo molitve (PSMM). Z novimi statuti to ni več apostolsko delo Družbe Jezusove, ampak je papeška ustanova, papež imenuje glavnega direktorja PSMM in MEG (Mladinsko evharistično gibanje – mladinska veja PSMM) s sedežem v Vatikanu, ki ga predlaga vrhovni predstojnik Družbe Jezusove. Sedanji mednarodni direktor je p. Frédéric Fornos DJ. Papež kot prvi pastir Cerkve pozna potrebe sveta in Cerkve, mnogi molivci za te potrebe pa so povezani v molitveni mreži.

Sredstva molitve v tiskovinah in na spletu

Poleg tiskovin je dostop do papeževih mesečnih namenov in razlag najhitrejši in najlažji po spletu www.popesprayer.net Na mesečnem enominutnem videu Papežev video oz. www.thepopevideo.org, v slovenščini dostopnem na Radiu Vatikan, TV Exodusu, You Tubu in www.jezuiti.si, papež sam predstavi molitveni namen za mesec, ki se je začel. V angleščini, španščini, italijanščini, francoščini, portugalščini, nemščini in kitajščini pa je trikrat na dan (zjutraj, popoldne in zvečer) dostopna kratka molitev v zvezi z mesečnim molitvenim namenom www.clicktopray.org.

Vsebina oz. duhovnost PSMM

Duhovnost PSMM je mogoče izraziti z enim stavkom Božje besede: »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Z Jezusovimi prikazovanji sv. Marjeti Mariji Alacoque v 17. stoletju se je Božja ljubezen posebej izrazila v pobožnosti in čaščenju Srca Jezusovega. To čaščenje, povezano z zadoščevanjem in posvetitvijo Srcu Jezusovemu ob prvih petkih, je mističnega izvora, AM pa ga povezuje z apostolskimi razsežnostmi molitve za svet in Cerkev. V tej perspektivi dandanes lahko prepoznamo tudi duhovnost Božjega usmiljenja.

Molitev darovanja ali izročitve

Molivec se vsak dan osebno daruje ali izroči Bogu s svojimi besedami ali z naslednjo molitvijo:

Bog, naš Oče, izročam ti svoj dan.

Izročam ti svoje molitve, misli, besede,

dejanja, radosti in bolečine

skupaj s srcem tvojega Sina Jezusa,

ki se v evharistiji vedno znova podarja

za odrešenje sveta.

Naj bo Sveti Duh, ki je vodil Jezusa,

danes moj vodnik in moja moč,

da bom mogel pričevati za tvojo ljubezen.

Z Marijo, materjo našega Gospoda in Cerkve,

prosim še posebej za namen,

ki ga za ta mesec predlaga Sveti oče.

Pot srca, pristop PSMM k Srcu Jezusovemu

Pot srca ima devet korakov ali stopenj.

1.    V začetku je bila Ljubezen.

2.    Človeško srce je nemirno in išče.

3.    V problematičnem svetu.

4.    Oče pošlje Sina, da bi nas odrešil.

5.    Jezus nas imenuje svoje prijatelje.

6.    Biti v Kristusu.

7.    Z njim darujemo svoje življenje.

8.    Poslanstvo sočutja do sveta.

9.    Svetovna mreža molitve v pozorni službi za potrebe človeštva.

P. Franc Kejžar DJ, Anja Valijev, Sergej Valijev, Primož Podobnik, slovenska ekipa PSMM

Prejšnji prispevek
Predstavitev nove knjige: Draveljsko berilo
Naslednji prispevek
Vikend za mlade