Misijonska nedelja 2021

Povej naprej!

Zato bodo vse nabirke prihodnje nedelje – tako v naši župniji kot povsod po svetu – namenjene za misijone. Zbrani darovi bodo poslani na sedež Papeških misijonskih družb v Rim, kjer jih bodo namenili za potrebe v misijonskih deželah.

Geslo letošnje Misijonske nedelje, ki bo 24. oktobra, je vzeto iz Apostolskih del in se glasi: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede sta izgovorila apostola Peter in Janez, ko sta se morala zagovarjati pred vélikim zborom (prim. Apd 4,1-22). In to samo zato, ker sta v templju oznanjala, da je odrešitev samo v Jezusu Kristusu (prim. Apd 3,11-26).

V kolikor pozorneje prebiramo ta svetopisemski odlomek, sprevidimo, da se tekom dveh tisočletij, v bistvu ni prav nič spremenilo. Dandanes misijonarji še vedno pogumno oznanjajo evangelij Jezusa Kristusa, mnogi, premnogi, pa jim nasprotujejo in jih želijo utišati. A odgovor misijonarjev je identičen odgovoru, ki sta ga judovskim duhovnikom dala Peter in Janez: »Presodite, kaj je bolj pravično pred Bogom: poslušati vas ali Boga« (Apd, 4,19b). Nato pa še: »Ne moreva, da ne bi govorila o tem, kar sva videla in slišala« (Apd 4,20). Te besede si je papež Frančišek izbral tudi za temo letošnje misijonske poslanice. Nakazuje logični potek dogodkov, ki jih je sprožil z Izrednim misijonskim mesecem oktobrom 2019, saj si želi navzven odprto in pogumno Cerkev. Usmerja nas v delovanje.

Gostje pri sv. mašah ob 8.30, 10.00 in 11.30 bodo mladi iz programa POTA, ki so del poletja preživeli na misijonu v Keniji. Predstavili nam bodo nekaj svojih vtisov o krajih, kjer so bili, in o ljudeh, med katerimi so delovali. 

Po maši bodo pred cerkvijo na voljo koledarji, pecivo, misli in drugi POTA izdelki, s katerimi prostovoljci pridobivajo sredstva za delovanje programa.

Osrednje praznovanje Misijonske nedelje potekalo v mariborski nadškofiji, v Vidmu pri Ptuju, rojstnem kraju misijonarja p. Miha Drevenška. Letos obhajamo 10-letnico njegove smrti. Njemu je posvečena tudi brošura za duhovno pripravo oz. devetdnevnico, v kateri se lahko seznanite tudi z njegovo življenjsko potjo.

p. Miha je deloval v Zambiji in je živo poosebljal besede, ki sta jih izrekla Peter in Janez. Njegova misijonska pot je bila zelo zanimiva. Od klasičnega misijonarja, ki je deloval »sredi ničesar«, se je prelevil v misijonarja nove evangelizacije. Da bi se božja beseda čim bolj razširila in dosegla čim več ljudi, se je posluževal vseh tehničnih pripomočkov, ki so bili takrat na voljo. Ustanovil je radio Icengelo ter najmodernejšo tiskarno v Zambiji. Temu primerno je tudi opravljal novinarsko delo – bil je radijski voditelj in urednik kar dveh revij. Bil je velik borec za resnico in za preprostega zambijskega človeka. Veliko je ozaveščal in bil velik kritik koruptivnih oblasti, ki so izkoriščale uboge preproste ljudi. Slednji so ga hoteli utišati in mu zato večkrat grozili. Ker ni nič pomagalo, so ga v podtaknjenem požaru poskušali celo umoriti. A Miha se ni prav nič bal. Bal se je samo Boga. Ko so ga nasprotniki evangelija najbolj preganjali, je celo vzklikal: »Kaj mi pa morejo – vse, kar delam, delam za Boga!«

Seveda je p. Miha, poleg medijskega udejstvovanja, znan tudi po svojem glasbenem udejstvovanju. Pred odhodom v misijone je ustanovil skupino Minores, v Zambiji pa je organiziral več glasbenih festivalov (GRAMY – Makuba Awards). Z različnimi zambijskimi glasbenimi skupinami je večkrat obiskal domovino in z njimi nastopal po celi Sloveniji in tudi na Marijafestih – pevskih festivalih na Ptujskih Gori. Večkrat je rekel: »Kjer so bili mladi, tam sem bil jaz, in kjer sem bil jaz, tam so bili mladi …«

Ne preseneča zato, da je p. Miha tudi glavni pobudnik projekta Botrstvo, s katerim smo v Misijonskem središču začeli pred več kot 20 leti. S tem projektom mladim po vsem svetu pomagamo, da si pridobijo izobrazbo in se sami izvijejo iz začaranega kroga revščine. Vodilo njegovega misijonskega dela je bilo: »Ljudem ne dajemo le rib, ampak jih učimo ribariti. Za ribarjenje pa rabiš mrežo. Mreža je izobrazba.« P. Miha je tako pokazal pot in način, kako dolgoročno pomagati revnim otrokom do boljšega jutri.

Na letošnjem srečanju misijonarjev v domovini je ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore pozval misijonarje, naj nas naučijo misijonariti, saj »okolje v katerem živimo in v katerem se je znašel ves zahodni svet, žal ni več verno«.

Menimo, da nam je pri tem »učenju« p. Miha s svojim veselim in pogumnim življenjskim pričevanjem v resnično oprijemljiv zgled. Miha je že s svojo pojavo pričeval in oznanjal evangelij. S svojim nalezljivim nasmeškom je živo izžareval veselje, ki je izviralo iz globokega osebnega odnosa z Vstalim Kristusom. Kot pravi kristjan je bil neizmerno srečen in vesel človek. Tega notranjega veselja mu niso mogli vzeti še tako hudi življenjski udarci in nešteti veliki izzivi, s katerimi se je, z velikim z zaupanjem v Boga, pogumno soočal in jih tudi premagoval. Zaradi tega veselja je bilo zanj nemogoče, da bi bil tiho. Geslo letošnje misijonske nedelje zato ne bi moglo biti bolj pisano na kožo p. Mihu Drevenšku.

Njemu bodo zato tudi posvečeni dogodki, ki se bodo prihodnje leto odvijali v okviru »Drevenškovega leta«.

 

 


Prejšnji prispevek
Si želiš postati »Draveljski jasličar«?
Naslednji prispevek
Izredno pismo slovenskih škofov: Povabilo duhovnikom in vernikom za spoštovanje ukrepov