MALO ZA RAZVEDRILO (5)

Povej naprej!

Hudomšno poročilo ribniške nove maše iz leta 1760 za vroče poletne dni. Pa veliko smeha in veselja ob branju vam želimo.

 


Za vas pripravil p. Mio KEKIĆ. 

 

 

 

 

  

RIBNIŠKA NOVA MAŠA 1760 


Nam je bla na angelsku nedajlu nova maša oznanjena in smo je šl čakat. Smo je čakal devjet dni: jast tri dni, muj sin tri dni pa kojn tri dni, tok de smo zamudl glih devjet dni. Pa tu še use vkp nč nej blu. Ldi je blu tulku, de se je kar trlu. Jest sm na sina mjerkov, sin na kojna, kojn pa na uz. Pa tu še use vkp nč nej blu. Jest sem šu mejhnu u oštarija, sm spju pu litra vina in sm zepravu dvejeset soudu. Sinu je blu majnde doug čas brez mjane, me je šou kruota iskat u oštarija, pa se je u vjaž toku nerodnu spotknu, de je dva pišeta pomečkov. Mogu je plačat 40 soudu. Kojn je šou ta cajt u en ovs in je naredu škuode za 80 soudu. Tu sm lepu use plačou. Fantk, kje kojna ujeu, sm dau še devjet soudu, teku de smo zapravl glih tri kruone in devjet dni. Pa tu še use vkp nč nej blu.

Zgunovi su se začel majat in su začel zgont teku, de je štima vrejla z useh šterjh strani – nu de Buh nas var. Mi smo poslušal jn glejdal, kej buo, pa le nč nej blu. Polej so pa le pršl tam zvogala en truobast možje prke nam. Narnaprej je šou adn, kje polena grizu, polej tist, kje glavo u latoucu rinu, pol tist, kje pajn žagou, pol tist, kje pu enem čebru touku. Pa tu še use vkp nč nej blu. Polej su šli možje in žene kar naprej, polej povablene narnaprej, ene mejhne rdeče kruote narnaprej, gospuda kaplana narnaprej, gspud tjehant narnaprej, in še en gspud narnaprej. U srajd sta pa šla ana dva šekasta. Smo djal: kdu su pa tu, su djal, de su tu levit. Sm mislu, de su pršli kerga lovit. Pa tu še use vkp nč nej blu. Mem nas je šla ana sruta od novomašnka. Pelal su ga u cjerku, ga pusadl, de je šou sajst. Kukr je pa en mau k sjab pršou, su ga vzdignl in je šou brat. Buh nas var. Kar se je adn na lajpm zmislu in ge je šou kadit. Pa se mu je toku dupadlu, de je prkimou, de le še. Pa tu še use vkp nč nej blu. Ta sruota je bla rajs lajpa, a kaj nuca, kje bla pa slajpa. 24 svajč je gurejlu ob enajsth dupoudne, sunce je sjalu inu oknu je blu nastežaj odprtu, pa mu je mogu adn s prstom kazat, de je vidu brat. Pa tu še use vkp nč nej blu. Kedr nej vejdu naprej brat, se je nezaj obrnu, češ če su zaduvoln, pa kaj ne boju zadovoln, usi su mu prkimal. Pa tu še use vkp nč nej blu.

Na kuor je blu taku, de Buh nas var. Svjete ragle su raglale, svjete citre su citrale, svjete orgle su orglale, svjet bas je rjenčou, svet meh je škripou, de strah in gruoza. Svjete žene su pajle, svjet otroc su jokal, de Buh nas var. Pa tu še use vkp nč nej blu. Po cjerku je hodila ana rdeča druota s palco u rok. Če je vidu, da kdo drajmlje, ga je pod nus sunu, pa nekej soudu mu je mogu zatu dat u ana škatla. Pa tu še use vkp nč nej blu. Po maš smo šli u farovž spet toku, kokr smo u cjerku pršli. Potem je bla pa taka pujedna, de Buh nas var.

Narnaprej je biu bajlen krompjer, polej zrajzan krompjer, u oblicah krompjer, umast krompjer, pjačen krompjer, poštuokan krompjer, okisan krompjer, u solat krompjer, kisu krompjer, tjenstan krompjer, ocvrt krompjer, kimlnov krompjer, nov krompjer, star krompjer, u zuos krompjer, u komašnah krompjer in zeruoštan krompjer, pa kukr ga je kdo htu. Pa tu še use vkp nč nej blu. 

Ze krompjerjem je bluz jele usake suorte, kar sga ranku zmislt muorte. Narnaprej je blu frišnu zjele, pol je blu slatku zjele, potlej kislu zjele, je blu z muoko zjele, je blu kašnatu zjele, je blu zaruoštanu zjele, je blu napu skisanu zjele, je blu u sulat zjele, je blu prsmojenu zjele in še več suort zjela, kar sem pa že puzabu.

Nazadnje je blu mlajku. Je blu spod krave mlajku narnaprej, potlej je blu mrzlu mlajku, pograjtu mlajku, topljanu mlajku, kislu mlajku, sesirjenu mlajku, pinjenu mlajku, topljanu mlajku, neskisanu mlajku še enkrat, zmatranu mlajku, zmlajzdranu mlajku, spod koze mlajku, nazadnje pa še mlajku kar taku. Teku je blu u Ribnc na nov maš lajta tužntosemstušezdesetga. Tu su ble pujedne, de Buh nas var.


 

***

 

Malo za razvedrilo (1)

Malo za razvedrilo (2)

Malo za razvedrilo (3)

Malo za razvedrilo (4)

 
 

Prejšnji prispevek
PODPRIMO TVOJ GLAS NA FESTIVALU MMS
Naslednji prispevek
MALO ZA RAZVEDRILO (6)