IZPOVEDOVANJE VERE – 3. del

Povej naprej!

Kratka razmišljanja v postnem času smo naslovili IZPOVEDOVANJE VERE. Razmišljanja bodo pripravljale različne skupine v župniji oz. njihovi predstavniki.

 

 

 

 

 

 

 

Trpel pod Poncijem Pilatom

 

Papež Benedikt XVI. v svoji knjigi ‘Uvod v krščanstvo’ o trpljenju in križu med drugim zapiše: »Pri križu ne gre za seštevanje fizičnih bolečin, kakor da bi odrešenjska vrednost križa obstajala v kar največji vsoti muk. Kako bi naj Bog imel veselje nad trpljenjem svoje stvari ali celo svojega Sina? Ali kako naj bi, če je mogoče, v tem videl celo valuto, s katero bi morala biti od njega odkupljena sprava? Biblija in krščanska vera sta daleč od takšnih misli. Ni bolečina tista, ki bi kot taka odločala o vrednosti, marveč širina ljubezni, ki eksistenco tako razpenja, da združuje daljavo z bližino, da od Boga zapuščenega človeka postavlja v povezanost z Bogom. Samo takšna ljubezen daje smer in smisel trpljenju.«  Jezusovo trpljenje (križ) torej ni bistvo odrešenja, ampak zgolj sekundarna posledica neskončne ljubezni, ki se v njem razpenja med popolnim učlovečenjem, to je celostnim zbližanjem s človekom grešnikom na eni strani – tako s tistimi Judi, ki so vpili »Križaj ga!«, tako z velikimi duhovniki, ki so ga privedli pred Pilata, tako s Pilatom samim, ki mu je pravno-formalno začrtal pot smrti, in ne nazadnje z nami samimi, ki ga s svojo grešnostjo izrivamo iz svojega življenja – ter na drugi strani v popolnem pobožanstvenju z radikalno izročitvijo svojega človeškega bistva Bogu. 


Besedilo je kot predstavnik zakonske skupine SKUPAJ pripravil Martin KAVČIČ.

Prejšnji prispevek
3. VELIKONOČNA NEDELJA
Naslednji prispevek
ŠOLA ZA STARŠE ZAKONCEV ERZAR: »KAKO UPORABLJATI TELO?«