p. Lojze CVIKL

(1955 – )

Funkcijo župnika je opravljal od leta 1990 do 1993. Že kot kaplan je z veliko zavzetostjo uvajal bogoslužje v novi cerkvi, kar je kot župnik še dopolnjeval. Pastoralno delo je usmerjal v zakonske skupine, vzpodbujal povezavo z delom misionarjev po svetu. Veliko pozornosti je namenjal vzgoji ministrantov in mladine. Leta 1993 je na prošnjo nadškofa Alojtija Šuštarja prevzel delo v Zavodu sv. Stanislava.