p. Albert Bačar

duhovni pomočnik

Doma je v vasi Hrib v župniji Stopiče pri Novem mestu. Po opravljeni osnovni šoli in gimnaziji je leta 1993 vstopil v jezuitski noviciat v Mariboru. V Ljubljani je dve leti študiral filozofijo na Teološki fakulteti in bil naslednji dve leti na pastoralni praksi v nastajajočem Duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani. Teologijo je študiral v Frankfurtu. Po duhovniškem posvečenju 2002 je štiri leta deloval v Duhovnem središču sv. Jožefa, v istem času je bil tudi duhovni pomočnik v župniji Fužine in skrbnik spletnih strani Jezuiti v Sloveniji in Pristan Duha, ki je slovenski prevod molitvenih strani na internetu Sacred Space. Naslednja štiri leta je v Rimu na Gregorijani opravil podiplomski študij iz psihologije združen s praktičnim terapevtskim delom. Nato je bil župnik župnije Sveti Jakob v Ljubljani. Od septembra 2020 pa je duhovni pomočnik v naši župniji.

Rojstna župnija: Stopiče
Vstop v Družbo Jezusovo: 26. 9. 1993
Duhovniško posvečenje: 24. 8. 2002. Ljubljana, sv. Jožef
Nova maša: 25. 8. 2002, Stopiče
Novomašno geslo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!.« Lk 6,36
Zadnje zaobljube: 20. 5. 2012, Ljubljana – Dravlje