Benedikt Beno LAVRIH

(1960 – )

Župnijski upravitelj je bil od leta 1993 do 1995. Takrat smo praznovali desetletnico posvetitve nove cerkve, sam je skrbno pripravil proslavo tega dogodka. Začel je z redno pripravo odraslih na sprejem zakramentov. V tem času je bila obnovljena tudi zunanjost Rokove cerkve.