Društvo katoliških pedagogov Slovenije je praznovalo 30. obletnico delovanja

Novice
Povej naprej!

V Dravljah se je leta 1989 zbrala skupina vernih učiteljev, ki so čutili, da potrebujejo medsebojno podporo kot kristjani, strokovnjaki in ljudje. Osnoval se je prvi program društva, število članov je vztrajno naraščalo in leta 1994 se je društvo registriralo. Zagnanost, ideje in uspešno delovanje tudi v javnosti so vse širše nagovarjale verne učitelje tako, da je društvo preraslo okvire domovine in leta 1992 postalo član Evropskega združenja krščanskih učiteljev SIESC. Leta 2000 in 2004 smo organizirali letni kongres tudi pri nas.

Delujemo v 10. območnih skupnostih.

Vodilo našega dela je Etični kodeks, ki smo ga napisali z vidika krščanskega etosa, saj katoliški pedagogi razumemo svoj poklic kot poslanstvo in življenjsko odločitev.

Naše delo gradimo na temeljnih vrednotah kot so: povezanost, poštenost, strokovnost, zaupanje, veselje, odgovornost, zgled in vera, ki vse to povezuje in nadgrajuje..

Kako prepoznati katoliškega učitelja? To je njegova skrb za celostno vzgojo otroka, saj želimo, da bi v našo družbo vstopali osebnostno zreli, samostojni, svobodni in ustvarjalni mladi ljudje, ki trdno stojijo v življenju. Naš zavetnik je Anton Martin Slomšek, od katerega se učimo umetnosti vzgoje in k njemu molimo za blagoslov in priprošnjo. Vsakoletno praznovanje Slomškovega dne pa je priložnost, da se s podelitvijo Slomškovih priznanj zahvalimo ljudem, ki so pustili svetel kamenček v mozaiku slovenskega šolstva.

Rast osebne vere vsakega učitelja je skrb nas vseh. Molitvene kartice, ki so prerasle naša pričakovanja, duhovne vaje, celo v dveh terminih, duhovne obnove in zadnjih nekaj let tudi romanja so le nekatere naše dejavnosti, s pomočjo katerih si, širimo obzorja, utrjujemo vero ter gradimo povezanost med seboj in s Stvarnikom.

Verjamemo v moč molitve, zato molimo sami in k molitvi spodbujamo druge, da spoznajo to neprecenljivo sredstvo milosti in svetosti. Molimo za domovino – vsako prvo soboto pripravimo mašo v Stolnici, za Cerkev, za potrebe vzgoje in za posameznike, ki so v stiski.

Učitelji smo ustvarjalni, zato iščemo nova znanja in rešitve, pripravljamo seminarje in delavnice, ki pokrivajo široko področje izzivov, s katerimi se srečujemo v pedagoški praksi.

Revija Vzgoja, ki je ponesla ime društva širom naokrog,  je letos slavila 20. obletnico izhajanja. Žariščne teme, ki se dotikajo aktualnih dogodkov, so osvetljene z različnih zornih kotov, svoja  stališča in izkušnje prispevajo  številni priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Gre za interdisciplinaren pristop pri obravnavi vzgoje mladih.

Program Človek za druge je projekt društva, ki presega samo pedagoški okvir, ampak ponuja in spodbuja vse, ki so pripravljeni kot prostovoljci pomagati različnim ranljivim skupinam. 

Največja sreča nas vseh je, da bivamo v družbi podobno mislečih ljudi, ki se medsebojno spoštujejo, katerim je mar za sočloveka in našo družbo.

Svojo notranjo moč gradimo na delu, ki smo ga že naredili za dobrobit našega učitelja, vzgojitelja ali kateheta. Sedanjost in prihodnost pa nam bogati zavedanje, da imamo moč, da nas je vedno več in da lahko s skupaj več prispevamo  k razvoju  slovenskega šolstva in celotne družbe.

Dandanes časi spet niso najbolj naklonjeni krščanskim vrednotam in duhovnosti, vendar pa  to ni razlog za  malodušje.  Gledamo naprej, ustanavljamo nove OS,  širimo obstoječe programe in pogumno dvignemo svoj glas, ko je potrebno .

Vseskozi pa se zavedamo, da je Evangelij vir navdiha za naše življenje in delo, saj iz njega črpamo moč in pogum za naše pedagoško poslanstvo in za nadaljevanje  dela , ki so ga pred tridesetimi leti zastavili ustanovitelji društva.

Iskrena hvala vsem za desetletja skupnega dela, zahvala škofom za podporo in p. Silvu Šinkovcu za duhovno spremljanje vseh nas.

Delo društva lahko spremlajte tudi na naši spletni strani  www.dkps.si . 

Na TEJ povezavi lahko prisluhnete posnetku srečanja ob obletnici in sveti maši.


Besedilo: Marija Žabjek

Zvočni posnetek in foto: Tomaž Celarec

Prejšnji prispevek
Draveljski duhovni večer: na Kilimadžaru s patrom Miranom
Naslednji prispevek
Sprejem novih ministrantov