Draveljski duhovni večer o Jožetu Plečniku

Povej naprej!

Slovenci smo lahko ponosni, da smo z Jožetom Plečnikom posegli v sam vrh moderne sakralne umetnosti. Plečnik je bil globoko veren ustvarjalec, ki je zaupal v svoje poslanstvo. Že kot mlad arhitekt je na Dunaju v krogu svojega mecena Johanna Evangelista Zacherla spoznal vodilne avstrijske katoliške razumnike. Vse življenje je eksperimentiral z različnimi tipi cerkva v prepičanju, da se mora Cerkev vrniti k svojim demokratičnim koreninam zgodnjekrščanskega časa in se otresti nepotrebnega balasta poznejših stoletij. Zavzeto se je ukvarjal z vprašanjem, kako versko skupnost tesneje povezati z duhovnikom, ki je posrednik med njo in Bogom. Modernih transparentnih cerkvenih konstrukcij z ekspesivno osvetlitvijo ni odobraval, saj je trdil, da človek rabi predvsem prostor za molitev, v katerem se bo počutil varnega in bo občutil bližino Boga. Zanj je bil zelo pomemben stik z naročniki, zlasti s slovenskimi frančiškani in z jezuiti, ki je botroval njegovim najbolj doživetim stvaritvam. Plečnikova genialnost se kaže tudi v uporabi čisto profanih gradiv, ki jim je znal vdihniti nesluteno svetost. Spomnimo se samo asfaltnega tlaka v šišenski cerkvi ali cevi mestne kanalizacije, s pomočjo katerih je zgrajena barjanska cerkev. V današnjem času, polnem dvomov in brezbrižnosti do verskih in narodnih korenin dobiva Plečnikova umetnost posebno veljavo, saj nam daje potrebno moralno oporo. Z leti Plečnikova arhitektura tudi v svetu pridobiva na pomenu. Kaže, kako je mogoče tudi na sodoben način obravnavati večne oblikovne teme, ne da bi zašli v njihovo posnemanje. Skratka, je večplasten zaklad estetskih, verskih in moralnih vrednot, na katerem bi morali graditi svojo identiteto.

O njem in njegovih delih bo spregovoril slovenski umetnostni zgodovinar dr. Damjan Prelovšek.

Dr. Damjan Prelovšek je umetnostno zgodovino in zgodovino študiral v Ljubljani. Leto dni se je nato izpopolnjeval na Dunaju. Vsa službena leta je preživel na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, kjer se je  ukvarjal z raziskovanjem slovenske arhitekture od 18. do 20. stoletja ter del Jožeta Plečnika. Tri semestre je poučeval avstrijsko umetnost na univerzi v Salzburgu. V letih 1998 do 2002 je bil veleposlanik v Pragi. Je član evropske akademije znanosti in umetnosti.

Na ta izjemno zanimiv večer ste lepo vabljeni!

Prejšnji prispevek
Luč miru iz Betlehema 2022
Naslednji prispevek
Sprejem Lučke miru iz Betlehema