DRAVELJSKA JEZUITSKA SKUPNOST SE PREDSTAVI

Novice
Povej naprej!

Z draveljsko župnijo smo jezuiti od vsega začetka (1961) močno povezani, kot njeni prvi in do sedaj edini upravitelji. Se pravi, da je tu vedno delovala jezuitska župnijska ekipa župnika in običajno dveh kaplanov. Pri verouku in mladinskih ter drugih skupinah pa so pomagali tudi bogoslovci. Vrsto let je bil namreč tu sholastikat – domovanje jezuitskih bogoslovcev in vsa tista leta je bila draveljska jezuitska skupnost najštevilčnejša v slovenski provinci Družbe Jezusove. Tudi dandanes je draveljska skupnost najštevilčnejša, čeprav ni več bogoslovcev. Danes skupnost obsega tri ekipe ali tri enote: provincialat, župnijsko ekipo in preostali del skupnosti.

 

1. Provincialat slovenske province Družbe Jezusove, ki je od leta 2009 spet v Dravljah, sestavljajo trije člani: provincial p. Ivan Bresciani, socij p. Damjan Ristić in ekonom p. Drago Lavrič.

2. Župnijska ekipa so župnik p. Miran Žvanut in kaplana p. Mio Kekić ter p. Primož Jakop.

3. Preostali člani skupnosti so patri Andrej Benda (minister skupnosti), Lojze Markelj, Jože Pucelj in Robin Schweiger ter brat Jože Rovtar. Predstojnik skupnosti je p. Franc Kejžar. Posvečajo se zakonski in družinski pastorali, duhovnim vajam, spovedovanju, misijonom in pastoralni pomoči v sosednjih in drugih župnijah. P. Robin Schweiger je direktor slovenskega JRS (Jezuitskega združenja za begunce). Br. Jože Rovtar, ki je vrtnar, je član zambijske province, kjer je bil več kot 40 let misijonar.

Veseli smo, da bomo vsak mesec obhajali god enega jezuitskega svetnika z vami, dragi draveljski župljani in drugi obiskovalci bogoslužja v draveljski cerkvi. Žal ne moremo zagotoviti, da bomo pri tej maši vsi člani skupnosti, nasprotno, lahko se zgodi, da nas bo le malo. Ob večerih so namreč najrazličnejše pastoralne dejavnosti in redko kateri pater je prost. Bomo pa vztrajali in vzdrževali to vez povezanosti skupnosti z župnijo po jezuitskem svetniku ali blaženem, ki tisti dan goduje.

 

Naša prva maša skupnosti v cerkvi je bila na god vseh svetih in blaženih iz Družbe Jezusove, ki ga vsako leto slavimo 5. novembra, nekaj dni po prazniku vseh svetih (novembra sicer goduje še več jezuitskih svetnikov in blaženih: Rupert Mayer, Stanislav Kostka, Jožef Pignatelli, Rok Gonzales, Alfonz Rodriguez, Janez del Castillo, Mihael Avguštin Pro, Janez Berchmans in Bernard Frančišek de Hoyos).

 

»Če govorimo o Jezusovi Družbi, mislimo na skupnost jezuitov, ki živijo na vseh koncih sveta. Z njimi delimo veselje in trpljenje, prešinja nas ista želja, da bi Družba izpolnila poslanstvo, ki ji ga je poverila Cerkev.

 

Vsaj v glavnih potezah poznamo dolgo in trudapolno zgodovino našega reda, karizmo sv. Ignacija, Družbine uspehe in neuspehe, moč njenih mučencev, tvegane poskuse njenih misijonarjev in znanstvena odkritja mnogih njenih učenjakov.

 

Praznik vseh članov Družbe, ki so s Kristusom v slavi, nam pomaga, da oživimo naše razmerje do naših sobratov. Tisti, ki živijo v nebesih z vstalim Kristusom, so po njem in v njem združeni z vsakim izmed nas.«

                                                        (J.Jauh, Svetniki in blaženi Družbe Jezusove)

 
Sv. maša 5.11.2014: Uvod v mašo – zvočni posnetek

Sv. maša 5.11.2014: Litanije vseh svetih Družbe Jezusove – zvočni posnetek


Besedilo: p. Franc Kejžar, predstojnik skupnosti

Foto in avdio: Tomaž Celarec

Prejšnji prispevek
VABILO V MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Naslednji prispevek
ZAHVALNA NEDELJA 2014