ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Povej naprej!
5. junija 2012

Srečanje za člane ŽPS bo v torek 5. junija v učilnici župnišča takoj po večerni maši.

 
Dnevni red:

  1. Uvodna molitev 
  2. Pregled nazaj na opravljeno delo (prvo sveto obhajilo, šmarnice, birma itd…)
  3. Pogled naprej (poletje, oratorij, ministranti morje, mladina, Rokovo itd… )
  4. Program za naslednje leto (predlogi, nasveti itd…)
  5. Zaključna molitev