SV. JOŽEF, JEZUSOV REDNIK

Povej naprej!
19. marca 2012

Sv. maše po prazničnem redu: 8.30, 17.00 in 19.00.


Otroci se namesto pri verouku zberejo pri sv. maši ob 17.00.