SV. BIRMA

Povej naprej!
16. maja 2015

Sveta birma bo v soboto, 16. maja, ob 16.00, birmovalec pa bo stiški opat p. Janez Novak.