SV. BIRMA

Povej naprej!
19. maja 2012

Sveta birma bo letos 19. maja, ob 16.00, birmovalec pa p. Janez Novak, stiški opat.

 

Naših birmancev se spomnite v molitvi;  za odprtost njihovih src Svetemu Duhu.